Connect
Yukarı çık

Editörden: Alemlere Rahmetsin Efendim (sav)!

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Ne yazsak kelimelerimiz kifayetsiz kalacak anlatmakta O’nu (sav)!…

Yüzyıllardır nice aşıkların dilinden anlatıldı. Alemlere rahmettir O (sav)… On sekiz bin alemin efendisi O (sav)…

“Yok bile yokken O vardı;

O bir nur… ki mutlak saffet

Adem Allah’a yalvardı;

O nur için beni affet”

Necip Fazıl böyle anlatmış Habibi dizelerinde.

Yunus Emre seslenir çağından ötelere;

“Canım kurban olsun senin yoluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Şefaat eyle bu kemter kuluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.”

Fuzuli, Su Kasidesi’nde nakış nakış işler Alemlere Rahmet Efendimizi;

“Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su

Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ

Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın

Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su”

Arif Nihat Asya Naat’ında ümmetin hasretine tercüman olur:

“Günler, ne günlerdi, yâ Muhammed;

Çağlar ne çağlardı:

Daha dünyaya gelmeden

Mü’minlerin vardı…”

İsmet Özel Naat’ında Peygamber Efendimizin (sav) hayatta oluşturduğu inceliklerine yer şöyle yer verir;

“Hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi

Kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile

Öğretmek için cephe nedir

Kıyam etti

Torunu kucağında

Dönünce bütün gövdesiyle döndü

Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda

Bir bilinebilseydi

Nedir veche…”

Bu ay Maaile olarak Peygamber Efendimiz (sav) özel sayısı hazırladık.

Ümmetinden olmanın şerefiyle yaşadığımız şu hayatta ona layık olamamanın hüznüyle…

 

Elif ÖRS

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel