Connect
Yukarı çık

FARKLI KRONOLOJİ

16 Mayıs 1926

Son Padişah Vahdettin San Remo’da Vefat Etti

Osmanlı İmparatorluğu’nun otuz altıncı ve son padişahı, 115. İslam halifesi Sultan Vahdettin’dir. 6. Mehmet Vahdettin, 1861 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ağabeylerine göre daha iyi bir eğitim almış, Arapça ve Farsça bilmekteydi. İslam hukuku hakkında geniş bilgileri haizdi. Saltanatının ilk yılında Birinci Dünya Savaşı sona erdi. 30 Ekim 1918 yılında Osmanlı Devleti itilaf devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. Antlaşmanın sonrasında Anadolu toprakları işgale uğradı. İşgallerin ardından Sultan Vahdettin’in de yardımıyla Anadolu’da, Kuvâ-yı Milliye Hareketi başladı.

Sultan Vahdettin, Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı döneminde padişah oldu. Tahta çıktığı vakit başkent bombalanmaktaydı. “Ben milletin ateşli külü üzerine oturdum. Tahtı saltanatın kuş tüyü minderleri üzerine oturup gömülmedim. Bunlardan kimseye bahsedilmiyor.

Millete de malumat verilmiyor.” diyerek, üzüntüsünü ortaya koymuştur.

Saltanatın kaldırılması ile (1 Kasım 1922) gerek basında gerekse resmi idarede İstanbul hükümetine ve Sultan’a çok ağır hakaret ve ithamlar ediliyordu. Basında yalan ve uydurma haberler çıkartılıyordu. Padişah’ın istifa ettiği ve hatta gizlice kaçtığı söylentileri yayılıyordu. Kendilerini destekleyip yetkilendirdiği kişilerin bu tutumlarına karşı Sultan, iç karışıklığa meydan vermemek için o an için daha emin bir yere “hicret” etmeyi uygun gördü.

15 Kasım 1922’de bu isteğini İngiliz işgal kuvvetlerine bildirdi ve 17 Kasım’da İngiliz Malaya zırhlısına binerek bilinmeyene doğru hareket etti. Yanına devlete ait ne para ne de değerli bir şey almıştır. “Bunlar milletime aittir!” diyerek kıymetli neyi varsa hazineye iade etmiştir. Filistin’e gitme arzusuna İngilizler müsaade etmeyince önce Malta’ya gitti. Sonra Cidde ve akabinde bir süre Cenova’da yaşadı.

Nazmiye GÜLBAŞ

 

DEVAMI MAAİLE DERGİ MAYIS SAYISI’NDA…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Farklı Kronoloji

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  9 Aralık 1987 FİLİSTİN’DE BİRİNCİ İNTİFADA BAŞLADI İntifada, mazlum Filistin halkının işgalci Siyonist İsrail’e karşı topluca kalkıştıkları eylemin ismidir. Birinci intifada...

  Maaile DergiAralık 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Kasım 1839 GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU’NUN İLANI Osmanlı’nın gerileme süreci ile birlikte Avrupa’da da iç karışıklıklar yaşanmaktaydı. Avrupa’da farklı fikir akımları...

  Maaile DergiKasım 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

    08 Ekim 1912 BALKAN SAVAŞLARI BAŞLADI Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik akımları en fazla çok uluslu devletleri etkilemekteydi. Osmanlı Devleti’nin...

  Maaile DergiEkim 12, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  06 Ağustos 1945- 09 Ağustos 1945 İLK VE SON ATOM BOMBASI ATILDI İnsanlık tarihinin kara lekesidir 6 Ağustos 1945. İlk atom...

  Maaile DergiAğustos 8, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  4 Haziran 2003 İKİZ YASALAR TBMM’DE KABUL EDİLDİ Türkiye 1945 yılında Birleşmiş Milletler Sözleşmesine taraf olduktan sonra anlaşma niteliğindeki ‘’Birleşmiş Milletler...

  Maaile DergiHaziran 17, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  EMNİYET TEŞKİLATI KURULDU Dünyada gelişen yeniliklere eş değer Osmanlı’da da birtakım yenliklere gidilmiştir. Bunlardan biri de son dönemlerde bozulan, pek çok...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  04. 03.1193 MISIR, SURİYE, YEMEN, FİLİSTİN SULTANI Selahaddin Eyyubi, Eyyübi Devleti’nin kurucusu büyük devlet adamı, zeki bir kumandan, alim ve gönül...

  Maaile DergiMart 15, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  26 Ağustos 1071 KEFEN NİYETİNE BEYAZ BİR GÖMLEK GİYDİ Andolu’nun kapısını Müslümanlara açan, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerindendir Malazgirt Zaferi. 26...

  Maaile DergiEylül 13, 2018
 • Farklı Kronoloji

    “DEVLETİN DİNİ İSLAM’DIR” Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara kabul edilen 1924 Anayasasının en önemli yanı ise devletin dininin İslam olmasıydı.Bu...

  Maaile DergiMayıs 20, 2018