Connect
Yukarı çık

FARKLI KRONOLOJİ

EMNİYET TEŞKİLATI KURULDU
Dünyada gelişen yeniliklere eş değer Osmanlı’da da birtakım yenliklere gidilmiştir. Bunlardan biri de son dönemlerde bozulan, pek çok isyana yol açan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıdır. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile birlikte Osmanlı’nın başkentinde ve tüm diğer vilayetlerde güvenliğin gelişmesine rağmen emniyet işleri birçok makam ve kişilere tabi olarak gerçekleştirilmekteydi. Örgütlenme bakımından ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmaya yönelik 10 Nisan 1845 yılında Başkentte (İstanbul) ”Polis” adıyla yeni bir teşkilat kurulmuştur. Yeni kurulan polis teşkilatının görev ve yetkileri yine o tarihte yayınlanan 17 maddelik Polis Nizamnamesi’nde bildirilmiş ve yabancı elçilik görevlilerine bir yazı ile durulurmuştur. Böylece başkentte güvenlik işlerini Yeniçeri Ağası yerine Serasker, İhtisap Ağası ve Polis ismiyle bir teşkilat yürütmekteydi. Polis Teşkilatı 1867 yılına dek Zaptiye Müşirliği’ne bağlıydı. 1876 yılında Zaptiye Müşirliği kaldırıldı ve yerine yalnızca polisin işlerini kapsayan Zaptiye Nezareti kurulmuş ve polis ve jandarma birbirinden ayrılmıştır.

12 Nisan 1961
UZAYA İLK İNSAN ÇIKTI
Allah (cc)’ın insanın içine vermiş olduğu merak duygusu insanın hem kendini tanımasına hem de etrafında neler olup bittiğini öğrenme, araştırma, keşfetmesine yol açmıştır. İnsan öğrenme, araştırma merakı sadece dünya ile sınırlı kalmamış ve evrenin durumu hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. Bu meyanda astronomi bilimi gelişmiş, uzay hakkında birçok bilgiye ulaşılmıştır. Modern bilimin gelişmesiyle de uzayın insan için hiçte uzak olmadığı kanaati hasıl olmuştur. İnsanoğlu uzayı keşfettikçe uzaya gitmenin yollarını da aramaya başladı. ABD ile Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş sürecinde yaşanan rekabet uzay alanında da yaşanmıştır. Dünya bu çekişmeyi merakla izlerken 1957’de Sovyetler Birliği Sputnik 1 uydusunu Dünya’nın yörüngesine yolladı. Beş yıl sonra 12 Nisan 1961’de Moskova’dan Vostok 1 uzay aracı ile uzaya gönderilen Rus kozmonot Yuri Gagarin dünya yörüngesinde 108 dakika dolaştıktan sonra canlı olarak dünyaya dönmeyi başardı. Böylece uzaya giden ilk insan olma unvanını almıştır. Aya ilk adım atan ise 1969’da ABD’li Neil Armstrong’tur.

18 Nisan 625
HZ. HAMZA (RA)’NIN ŞEHADETİ
Şehitlerin Efendisi olarak bilinen Hz. Hamza (ra)’nın lakabı Esedullah (Allah’ın Arslanı) künyesi Ebu Ammare’dir. Hz. Hamza (ra) Peygamber Efendimizden bir ve ya iki yaş, başka bir rivayete göre de dört yaş büyüktür ve amcaları arasında en küçük olandır. Babası Abdülmuttalip, annesi Hâle bint Vüheyb’dir. Peygamberimiz (sav) ile akran olmalarıyla birlikte her ikisine de Ebu Leheb’in cariyesi süt emzirdiği için süt kardeştirler. Hz. Hamza yapılı, güçlü ve pek heybetliydi. Çok iyi kılıç kullanırdı. Avı severdi. Kureyş’in içinde gözü pekliğiyle meşhur, Mekke gençleri arasında en atılganıydı. Hz. Hamza’nın İslam’a girmesi bir av dönüşü Kabe’yi tavaf etmek istediği sırada Abdullah b. Cüd’an’ın cariyesinin Ebu Cehil’in Peygamber Efendimiz (sav)’e yaptıkları hakaretleri anlatmasıyla gerçekleşti.

NAZMİYE GÜLBAŞ
Devamı Maaile Dergi Nisan Sayısı’nda…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zamandan Yansıyanlar

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  01.05.1977 KANLI 1 MAYIS OLAYLARI VE İŞÇİ BAYRAMI ”Kanlı 1 Mayıs” olayı, 1 Mayıs 1977 yılında 34 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, 136...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  6 Nisan 1994 RUANDA KATLİAMI Avrupa devletleri Afrika’nın başta elmas madenleri olmak üzere kahve dahil tüm kaynaklarını sömürmüş ve sömürmeye devam...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  3 Mart 1924 HİLAFETİN İLGASI İslam dininde halifenin tüm dünyadaki Müslümanların temsilcisi olduğu kabul edilir. Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların idari alandaki...

  Maaile DergiNisan 8, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  9 Aralık 1987 FİLİSTİN’DE BİRİNCİ İNTİFADA BAŞLADI İntifada, mazlum Filistin halkının işgalci Siyonist İsrail’e karşı topluca kalkıştıkları eylemin ismidir. Birinci intifada...

  Maaile DergiAralık 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Kasım 1839 GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU’NUN İLANI Osmanlı’nın gerileme süreci ile birlikte Avrupa’da da iç karışıklıklar yaşanmaktaydı. Avrupa’da farklı fikir akımları...

  Maaile DergiKasım 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

    08 Ekim 1912 BALKAN SAVAŞLARI BAŞLADI Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik akımları en fazla çok uluslu devletleri etkilemekteydi. Osmanlı Devleti’nin...

  Maaile DergiEkim 12, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  06 Ağustos 1945- 09 Ağustos 1945 İLK VE SON ATOM BOMBASI ATILDI İnsanlık tarihinin kara lekesidir 6 Ağustos 1945. İlk atom...

  Maaile DergiAğustos 8, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  4 Haziran 2003 İKİZ YASALAR TBMM’DE KABUL EDİLDİ Türkiye 1945 yılında Birleşmiş Milletler Sözleşmesine taraf olduktan sonra anlaşma niteliğindeki ‘’Birleşmiş Milletler...

  Maaile DergiHaziran 17, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  04. 03.1193 MISIR, SURİYE, YEMEN, FİLİSTİN SULTANI Selahaddin Eyyubi, Eyyübi Devleti’nin kurucusu büyük devlet adamı, zeki bir kumandan, alim ve gönül...

  Maaile DergiMart 15, 2019