Connect
Yukarı çık

HAKKINDA AYET İNEN HANIM SAHABE: HAVLE BİNTİ SALEBE (R.ANHA)

Havle Binti Salebe (r.anha)… Hakkında ayet indirilen sahabe hanım. Hazrec kabilesinden ve Peygamberin hicretiyle biat eden kadınlardan. Kendisi için ayet inen kullardan olduğu için sahabe tarafından hürmet gösterilendir Havle…

Hazrec kabilesine mensup olan Havle, Medine’de Müslüman olmuştu. Allah Resulü (s.a.v) Medine’ye hicret edince ona biat etti. Kocası, Evs b. Samit b. Kays (r.a)’tır. Havle’nin kocası ile yaşadığı sıkıntılı bir hadiseyi danışmak için Resulullah ’a (s.a.v) başvurmuş ve Mücadele suresinin ilk dört ayeti nazil olmuştu. Böylece Havle (r.anha) ‘Mücadele’ lakabıyla anılmaya başlamıştı artık.

Arap Adetleri

Kocası Evs yaşlı bir adamdı artık ve bir gün canı sıkılmış bir halde Havle’ ye “Sen bana anamın sırtı gibisin.” demişti. Kullandığı ifade o gün Arap toplumunda kesin ayrılığı gerektiren bir ifade idi. Çünkü Arapların kesinlikle boşamak istedikleri hanımlarına söyledikleri cümleyi söylemişti.

Havle (r.anha), kocasına: “Allah’a andolsun ki, sen çok büyük bir laf ettin. Sonunun nereye varacağını bilemiyorum.” dedi. Söylediği sözün sadece boşanmak değil aynı zamanda aralarındaki haramlığı da ifade ediyordu artık.

Bu durumu Allah Resulü’ne (s.a.v) sormasını istedi.

Evs, “Ben bunu Allah Resulü’ne sormayı utanırım. Git de bunu Allah’ın Resulüne sen danış. Olur ki bu hususta hakkımızda hayırlı ve bizi sıkıntıdan kurtarıcı bir şey öğrenmiş olursun.” dedi.

Havle (r.anha) hane-i saadete doğru ilerliyordu, sormak için. Efendimizi (s.a.v) Hz. Ayşe annemizin evinde buldu. İzin alarak huzura girdi

ve şöyle söze başladı: “Ey Allah’ın Resulü, bildiğiniz gibi, kocam Evs çocuklarımın babası, amcamın oğlu ve halkın bana en sevimlisidir.

Mine GÜNGÖR

Devamı Maaile Dergi Ağustos Sayısı’nda…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şahsiyetler

 • BATI AFRİKA’NIN KADIN KAHRAMANI: NANA ESMA SULTAN

    Afrika denildiği zaman akla iki kavram gelir: kölelik ve sömürülen insanlar. Yüzyıllar boyu yaşadıkları zengin coğrafyadan hiç nasiplenememişti Afrika’nın siyahi...

  Maaile DergiŞubat 11, 2020
 • ENDÜLÜSLÜ ŞAİRE: VELLADE BİNTİ MUSTEKFİ

  Endülüs, tarihte bilim ve ilim alanında ciddi bir yer işgal eden medeniyet beşiği bir şehir. İsmi adı sanı ve tarihe bıraktığı...

  Maaile DergiAralık 8, 2019
 • İLK TÜRK KADIN HÂKİM: MUHLİSE BUBİ

  Kırım Türkleri tarihin kadim milletlerinden olmasına rağmen hep zulüm ve gözyaşının hâkim olduğu coğrafyalar olarak anılır oldu. Bu kıymetli Türk toprakları...

  Maaile DergiKasım 8, 2019
 • ÖNCÜ KADINLAR: ŞULE YÜKSEL ŞENLER

  İslami camianın buhranlı bir dönemine adeta damga vurmuş bir şahsiyettir Şule Yüksel Şenler. Siyasi arenada gençlerin birbirine kırdırıldığı, binlerce gencin kirli...

  Maaile DergiEkim 12, 2019
 • BÜYÜK RUHLU KADIN: SÜYÜM BİKE HATUN

  Süyüm Bike, İdil nehri kıyılarında yaşayan Tatar Türklerinden Nogay Hanlığının hükümdarı Yusuf Bey’in kızıdır. Babası Yusuf Mirza, ülkesi ve halkını seven...

  Maaile DergiEylül 18, 2019
 • MADRİDLİ FATIMA (FATIMA EL-MECRİTİYYE)

  Fatıma el-Mecritiyye… Endülüs döneminin kazandırdığı ilim sahibi olan kadınların önde gelen ismi. Astronomi, geometri ve matematik üzerine çalışmalar yapmış, eserler vermiş...

  Maaile DergiAğustos 8, 2019
 • YETİMLERİN ANNESİ: FÂTIMA bint ESED( R.anha)

  Fatma Binti Esed… Peygamber Efendimiz’in (sav) amcası Ebu Talib’in eşi yani Peygamberimiz’in (sav) yengesi… Peygamber Efendimiz (sav) öksüz kaldığında anne şefkatini...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019
 • HALEP MELİKESİ: DAYFA SAFİYE HATUN

  Dayfa Hatun, Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi’nin yeğeni… Hükümdar soyundan gelir. Eşinin erken vefatı sebebiyle topraklarını başsız bırakmaz ve ülkesini yönetir. Moğollara...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019
 • HAKİKAT YOLCULUĞUNDA SADE BİR HAYAT: ÜMMÜ ZER (R.ANHA)

  Ümmü Zer (r.anha) Ebu Zer’in eşidir. İslam’a neredeyse beraber girmişler ve vefat edene kadar İslam yolunda çalışmaktan geri durmamışlardır. Toplum İslam’ın...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019