Connect
Yukarı çık

İLLE EDEP!

Edep, sözlükte ‘insanı utanılacak bir şey yapmaktan koruyan yeti, mahcubiyet, terbiye, güzel ahlak, usluluk, ölçülülük’ anlamlarına gelen, dilimize Arapçadan geçmiş bir kavramdır.

Edep ve terbiye ilk olarak Rabbimizden öğrenilecek bir haldir. Mesela Rabbimiz, yaratılış ayetlerinde bile ben yarattım demez, biz yarattık der.

İslam’da adab-ı muaşeret kavramı sosyal hayatı düzenlemede önemli bir yer tutar. Görgü ve nezaket kuralları olarak günümüze çevirebileceğimiz bu kavram, yeme içmeden telefonla konuşmaya, giyinmeden topluluk içinde bulunma haline kadar hayatın her alanını düzenler.

İnsanoğlu dünyaya ham bir halde gelir. Zamanla büyür, imtihanlara tabi tutulur, sabır ve ilim ile olgunlaşmaya başlar. Bu insanın tekâmül sürecidir. Tasavvufta “hamdım, piştim, yandım” denen süreç budur. İnsanın tekâmül sürecindeki en önemli faktör hiç şüphesiz ki edeptir.

BETÜL TATAR TÜZÜNOL

Devamı Maaile Dergi Ocak Sayısı’nda…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kavramlar

 • ALLAH’IN ÖRTÜSÜ: TESETTÜR

  Tesettür, Allah’a bağlanmış, O’nun kurallarına teslim olmuş ve vahyi kalbine yerleştirmiş olmanın görüntüsüdür. Dünya hayatında kanun koyucu olarak Allah’ı tanımış olmanın...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019
 • ŞEHRE DÖN!

  Toprağa yaklaştıkça, yaratılış amacımızı ve nereden geldiğimizi hatırlayacağız Turgut Cansever, “Mimari, varlığın bütün yönünü kuşatan bir disiplindir.” der. Şehrin imarı ve...

  Maaile DergiMart 15, 2019
 • Kalbin Rikkat Hali: Takva

  Takva günah işlememek değildir, günah işlemek fikrinden bile sakınmaktır. Tıpkı Kuran’ı Kerim’de bazı günahlar için yapmayın ifadesi değil, yaklaşmayın ifadesi kullanılması...

  Maaile DergiAralık 16, 2018
 • SAHİP OLMA AHLAKI: İNFAK

  İnfak, en sevilenlerin en sevilen uğruna gözünü kırpmadan vermek demektir. İslam anlayışına göre bütün nimetler insanların kullanımı için belli bir ölçü...

  Maaile DergiHaziran 4, 2018
 • HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ ÂLEMSİN SEN!

    Bu manayı anlayamayan insan kendinden, yaratılış gayesinden uzaklaşır  Âlem, ‘alamet ve nişan koymak’ anlamındaki “alm” veya bilmek manasındaki  ”ilm” köklerinden...

  Maaile DergiMayıs 20, 2018