Connect
Yukarı çık

İslam Birliği Hayal Değil, Mecburiyettir!

 

Osmanlı’nın tarih sayfasından çekilmesinin en büyük ve yıkıcı sonucu, dünya siyaset arenasında müslümanları himaye eden gücün dağılışı oldu. Osmanlı’ya son yüzyılda her ne kadar “hasta adam” denilse de dünyadaki siyasette ağırlığını gösteriyordu. Hala mazlum coğrafyası için ümit ışığı Osmanlı Devleti idi. II. Abdülhamid padişahlığı sürecinde İslam Birliği fikrini hayata geçirmek için çalışmış hatta bu konuyu “Hicaz Demiryolu” projesi ile somutlaştırmıştır.

Modern zamanlarda müslümanlar hayatta kalmak ve var olabilmek için İslam Birliği’ni kurmak zorunda olduğu daha o zamanlardan tespit edilerek uygulamaya çalışılmıştır. İslam Birliği fikri hem Osmanlı’yı ayakta tutmak hem de git gide vahşileşen batılı, sömürgeci devletlere karşı durmak için bir kalkan olacaktı. O tarihlerden bu döneme gelene kadar İslam Birliği’nin kurulması gerektiğini ispat eden binlerce olay yaşandı.

I. Dünya Savaşı olmuş, Osmanlı’nın toprakları parçalanmış, yerine irili ufaklı bir çok ulus devler kurulmuş, diktatörlükler ve ırkçılık cereyanları artmış, II. Dünya Savaş’ı yaşanmış, milyonlarca insan heder olmuş, savaşlarda yeni teknolojilerin kullanımıyla çok daha fazla sivil hayatını kaybetmiş, Yalta Konferans’ı yapılmış, dünya büyük devletler (!) Arasında taksim edilmiş, yeni sömürü sistemi anlaşılmasın için “Doğu-Batı Bloğu” adında iki kutuplu dünya sistemi kurulmuş, daha önceden sömürülememiş yerler o ülkelerde yetiştirilen “efendilerine hayran” yerli işbirlikçiler eliyle sömürüye açılmış, Filistin’de İsrail Devleti (!) kurulmuş, sözde sömürdükleri yerlerden çekilen ırkçı emperyalizm Ortadoğu’da ve sömürdükleri yerlerde yeni sorunlar bırakmış (Filistin, Keşmir, Bosna), Soğuk Savaş dönemi ezilen halkların sayısını artırmış, dünya tarihi hiç yaşamadığı vahşeti yaşamıştır.

Elif ÖRS

 

Devamı Maaile Dergi Şubat Sayısında…

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dosya

 • KURAN VE SÜNNET’TE ZAMAN VE YÖNETİMİ

  “Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.” Bu hususta onların bir bilgisi yoktur....

  Maaile DergiAğustos 8, 2020
 • Kadın, Aile ve Zaman

  Zamansızlıktan yakınıyoruz çoğu zaman. Hiçbir şeye zaman yetirememekten. Vakit bulamamaktan. Sevdiklerimizi aramayı ihmal ettiğimizde bile ilk bahanemiz “zamansızlık” oluyor. İçmemiz gereken...

  Maaile DergiAğustos 8, 2020
 • 6284 Kere Şiddete HAYIR!

  Günümüzde yaşadığımız sorunlardan biri de kuşkusuz bireysel veya toplumsal olarak hepimizi derinden etkileyen şiddet sorunudur. Şiddet: Bir kişi ya da kişilere...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • Görmeye veya Görülmüş Olmaya İndirgenmek

  Bu yazının amacı, teknolojinin iyi veya kötü yönlerini tartışmak değildir; görme ve teknoloji arasındaki ilişkinin kısa bir anlatımını içermektedir. Dünyamızda gelişen...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • ZAMAN KAVRAMINI ANLAMAK

  Zaman, mekanın dördüncü boyutudur, ünlü fizikçi Albert Einstein’a göre. Mekan, en-boy-derinlik (yükseklik) ve zaman olmak üzere dört boyutludur. Derinlik boyutu olmazsa...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • DİJİTAL NESİL; ‘Z’ KUŞAĞI

  Ülke gündemimize üniversite sınavına girecek öğrencilerin sosyal medyada yapmış oldukları protesto ile girmiş olan, son yıllarda ilgililerinin çok sık kullandığı “Z...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • Bugün Kitap Okudunuz mu?

  ‘‘Zamana kusur bulunur. Halbuki, zaman konuşacak olsa utanırız.‘‘ ( İmam Şafii Hazretleri) Boş zamanlarımda kitap okuyorum… Kitap okumaya zamanım olmuyor… Kitap...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • Uzak nedir bilir misin? Uzak unutmaktır. Yaşadığın zamanda yüreğinin, vicdanının, zihninin, ruhunun unutmasıdır. Hiç düşündük mü? Neler uzak bize, neler yakın?...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • KUR-AN’IN IŞIĞINDAN GÜNÜMÜZE MODEL GENÇLER

  Genç kelimesinin karşılığı: Kenz. Kenz kelime anlamı ise: Define, hazine, yeraltında saklı kalmış değerli eşya, para ve altın, malları üst üstte...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020