Connect
Yukarı çık

Kalpler Ancak Allah’ı Anmakla Mutmain Olur ; MÜSLÜMAN KADIN İYİ BİR KULDUR

Müslüman bir kadın her şeyden önce Allah’ın kuludur. Bunun için yaratılmıştır. Bütün yaptıklarını da “Allah’ın rızasını kazanmak” için yapar. Bu niyetle yaptığı işlerinin kazancını ise Allah’tan bekler.

Şahsiyetli Müslüman kadın yaptığı her işi Allah rızası için yapar, hak yol üzere istikamet eder. Haksızlık yapmaz, adaletten ayrılmaz. Bu yolda kendisine saliha arkadaşlar seçer ve ilim meclislerine devam eder.

Bizleri İslam ile şereflendiren ve bizlere yeryüzünde kendisinin halifesi olmak gibi güzel bir paye veren Allah’a hamdolsun. Salat ve selam

bizlere en büyük öğretici ve önder olan efendimize (sav) O’nun âli ve ashabının üzerine olsun…

Geçen sayımızda şuurlu ve şahsiyetli Müslüman kadının öncelikle kendisini yaratan, yaşatan ve yöneten Hak Teala’ya karşı olan vazifelerini siz kıymetli okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu sayımızda ise şuurlu Müslüman bir kadının kendi şahsına ve ailesine karşı görev ve sorumlulukları nedir onları paylaşacağız.

İnsan ruh, beden ve akıldan meydana gelmiştir. Ve bunlara karşı sorumlulukları vardır. Müslüman bir kadının öncelikle Allah-u Teala’nın emri olan tesettüre riayet etmesi lazımdır. Kuranı Kerim’de inanan kadınların tesettüre bürünmesi hakkında ayetler vardır. Bundan dolayı Müslüman kadının tesettürü farzdır.

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üstlerine cilbablarını alsınlar. Bu, onların tanınmasını ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah, Gafur’dur, Rahimdir.” (Ahzab, 33/59)

Bu ayette Rabbimiz tesettürün kadını zararlı dış etkenlerden koruyan bir kale hükmünde olduğunu bizlere bildirmiştir. Ve yine tesettürün sadece bedeni örtmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda gözleri de haramdan koruyup, mahrem olmayanlara karşı kendimizi muhafaza etmemiz gerektiği de bize anlatılmıştır.

“Mümin kadınlara da şöyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Ziynet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler.

ŞENAY ŞEKER

Devamı Maaile Dergi Ağustos Sayısı’nda…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tefsir

 • GEÇMİŞ MİLLETLERİN AKIBETİNE BİR BAK!

  Bismillahirrahmanirrahim   Allah-u Teala hidayet rehberimiz Kuran-ı Kerim’de geçmiş milletlerin akıbetlerini bildiren kıssalara da yer vermiştir. Bunun sebebi insanların ibret alması...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • EBABİL KUŞLARI

  Bismillahirrahmanirrahim “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar,...

  Maaile DergiAralık 13, 2020
 • BESMELENİN BEREKETİ

  Bağbozumu günlerindeyiz. Cennetin bir numunesi olan üzüm bağlarının arasında gezinirken tefekkür ediyor; aynı zamanda sonbahar mevsimi gibi ömrümüzün ahirine yaklaştığımızın farkına...

  Maaile DergiEkim 6, 2020
 • ASR SURESİ HAYATIMIZA NAKŞETSİN

  Bismillahirrahmanirrahim “Asra yemin olsun ki; insanoğlu ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” Asr suresini...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • “KIYAMETİN KOPACAĞINI DAHİ BİLSENİZ; ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİNİZ

  Bismilahirrahmanirrahim Kıyamet her an kopabilir. Bundan dolayı inananlar olarak her daim iyiye ve güzele doğru yürüyüşümüz ve gayretimiz devam etmelidir. Klasik...

  Maaile DergiHaziran 12, 2020
 • İMAM-I RABBANİ’NİN (ks) GÖNÜL İKLİMİNDEN MEKTUPLAR

  Bismillahirrahmanirrahim 299. Mektup Hamd, kalemimizi ve kelamımızı rızası doğrultusunda kullanmayı nasip eden Allah’a (cc), salat ve selam istikamet üzere izini takip...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • FAİZ, ZULÜMDÜR VE TÜM İNSANLIĞI SÖMÜRÜ ARACIDIR

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olan Efendimize (sav) ve O’nun al ve ashabının...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • İMANIN TADINI ANCAK MÜTTAKİLER ALABİLİR

    Bismillahirrahmanirrahim Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlu, dünya hayatında imtihana tabi tutulur ve ahiret kazancını elde etmek için mücadele eder. Bu...

  Maaile DergiŞubat 11, 2020
 • OKU… YAZ… KALK VE UYAR!

  Okumak, insanın tüm davranışlarına sirayet eden ve ölçülü davranmasına sebep olan bereketli bir yürüyüştür. Rabbimizin emirlerini, Peygamberimizin (sav) hadislerini, sahabe efendilerimizin...

  Maaile DergiOcak 8, 2020