Connect
Yukarı çık

Kim Bu Namussuzlar?

İnsanoğlunun en mahir olduğu konulardan birisi yapması gereken bir işi yapmadan önce ve yapmaktan ziyade, o iş üzerine konuşmak, konuşmak, çokça konuşmaktır. Hal böyle olunca bir süre sonra kişiler bir mevzu hakkında o kadar konuşmuş olur ki, toplumda o iş yapılmış zannı oluşur. Namus kavramı da bu işlerden biridir. Herkes namus üzerine saatlerce konuşabilir ve namuslu olduğunu söyler ama sorsak ‘toplumda namus kalmadı’ derler. Peki, kim bu namussuzlar? Nedir bu namus?

Arapça’da namus şeklinde kullanılan kelimenin aslı “kanun” anlamındaki Grekçe “nomostur”. Ancak bazı Arapça sözlüklerde kelimenin “sır saklamak, gizli söz söylemek” manasındaki ‘nems’ mastarından isim olduğu ve “sır ortağı, hile, tuzak, saklanılan yer” gibi manalara geldiği, hayırlı sırların ortağına “namus”, kötü sırların ortağına “casus” denildiği belirtilmektedir.(1)

Bu yazımızda namus kavramını birkaç açıdan ele almaya çalışacağız. Namus kelimesi muhtemelen aslındaki ‘sır, gizlilik’ gibi manalarından dolayı Türkçe’de kişinin manevi şahsiyetinin, aile şerefinin saygınlığı ve dokunulmazlığı, iffet ve hayâ duygusu gibi anlamlarda kullanılmaktadır. (1)

İffet kavramı kelime olarak “haramlardan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma” anlamına gelir.

Betül TATAR TÜZÜNOL

Devamı Maaile Dergi Ocak Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kavramlar

 • Bir Söz Verdik

  “Mümin dil uzatıcı değildir, lanet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir.” “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler!”...

  Maaile DergiAralık 8, 2019
 • ŞAHİT OL EY İNSAN!

  İnsanoğlunun şahitliği Elest Bezmi’nde verdiği sözle başladı. Dünyada Allah’ın varlığına ve birliğine iman edip hakkı üstün kılma çabasıyla devam etti. Şehadetiyle...

  Maaile DergiHaziran 17, 2019
 • ALLAH’IN ÖRTÜSÜ: TESETTÜR

  Tesettür, Allah’a bağlanmış, O’nun kurallarına teslim olmuş ve vahyi kalbine yerleştirmiş olmanın görüntüsüdür. Dünya hayatında kanun koyucu olarak Allah’ı tanımış olmanın...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019
 • ŞEHRE DÖN!

  Toprağa yaklaştıkça, yaratılış amacımızı ve nereden geldiğimizi hatırlayacağız Turgut Cansever, “Mimari, varlığın bütün yönünü kuşatan bir disiplindir.” der. Şehrin imarı ve...

  Maaile DergiMart 15, 2019
 • İLLE EDEP!

  Edep, sözlükte ‘insanı utanılacak bir şey yapmaktan koruyan yeti, mahcubiyet, terbiye, güzel ahlak, usluluk, ölçülülük’ anlamlarına gelen, dilimize Arapçadan geçmiş bir...

  Maaile DergiOcak 8, 2019
 • Kalbin Rikkat Hali: Takva

  Takva günah işlememek değildir, günah işlemek fikrinden bile sakınmaktır. Tıpkı Kuran’ı Kerim’de bazı günahlar için yapmayın ifadesi değil, yaklaşmayın ifadesi kullanılması...

  Maaile DergiAralık 16, 2018
 • SAHİP OLMA AHLAKI: İNFAK

  İnfak, en sevilenlerin en sevilen uğruna gözünü kırpmadan vermek demektir. İslam anlayışına göre bütün nimetler insanların kullanımı için belli bir ölçü...

  Maaile DergiHaziran 4, 2018
 • HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ ÂLEMSİN SEN!

    Bu manayı anlayamayan insan kendinden, yaratılış gayesinden uzaklaşır  Âlem, ‘alamet ve nişan koymak’ anlamındaki “alm” veya bilmek manasındaki  ”ilm” köklerinden...

  Maaile DergiMayıs 20, 2018