Connect
Yukarı çık

ŞEHRE DÖN!

Toprağa yaklaştıkça, yaratılış amacımızı ve nereden geldiğimizi hatırlayacağız

Turgut Cansever, “Mimari, varlığın bütün yönünü kuşatan bir disiplindir.” der. Şehrin imarı ve inşası tabiat ve insanın bir arada yaşayabilme felsefesi üzerine kurulmalıdır.

İslami inanca göre, insanlara kullanma ve faydalanma imkanı verilse de, toprak esasen Allah’a aittir ve insanların topraktan, dünyayı güzelleştirmek şartıyla sınırlı miktarda kullanma hakları vardır.

İslam şehirlerinde temel özellik, dünyayı imar etmek ve güzelleştirmektir. Zira Allah insanı, dünyanın imarı ve insanın ıslahı için göndermiştir. İnsanın Allah’ın halifesi olmasının anlamı budur.

Bütün varlıklar çevreyle etkileşim halindedir. Fakat çevreyi fark eden tek varlık insandır. Bu sebeple de çevreyi yeniden şekillendirme ve koruma imkânına sahiptir. Şehir düzenlemeleri de çevre sorumluluğumuzun bir parçasıdır.

Şehir, Pehlevice’de (Eski Farsça) hâkimiyet, devlet anlamına gelir. Terim olarak ‘Çalışma yaşındaki nüfusun çoğunluğunun ticaret, sanayi ve yönetim gibi işlerle uğraştığı büyük yerleşim merkezleri’ anlamında kullanılır. Türkçede on birinci yüzyıldan itibaren halk dilinde ‘şar’ biçiminde telaffuz edilen şehir kavramı karşılığında, Soğdca kökenli kent ile (kant), “kale ve saray” anlamlarında da kullanılmış olan “balık” kelimeleri de kullanılmıştır. (1)

Turgut Cansever, “Mimari, varlığın bütün yönünü kuşatan bir disiplindir.” der.(2) Şehrin imarı ve inşası tabiat ve insanın bir arada yaşayabilme felsefesi üzerine kurulmalıdır. Kapitalizm ve Batı kültüründe mimari, tabiatla ahenk içinde değil, tabiata karşı savaşarak yaşamak üzerine kuruludur. Son zamanlarda, hem ülkemizde hem dünya genelinde sıkça görülen sel baskınları, bina çökmeleri, toprak kaymaları gibi felaketler, tabiatla girilen mücadelenin sonuçlarıdır. Görülen odur ki, bu savaşın galibi insan değil tabiat olacaktır.

Betül TATAR TÜZÜNOL

Devamı Maaile Dergi Mart Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kavramlar

 • ŞAHİT OL EY İNSAN!

  İnsanoğlunun şahitliği Elest Bezmi’nde verdiği sözle başladı. Dünyada Allah’ın varlığına ve birliğine iman edip hakkı üstün kılma çabasıyla devam etti. Şehadetiyle...

  Maaile DergiHaziran 17, 2019
 • ALLAH’IN ÖRTÜSÜ: TESETTÜR

  Tesettür, Allah’a bağlanmış, O’nun kurallarına teslim olmuş ve vahyi kalbine yerleştirmiş olmanın görüntüsüdür. Dünya hayatında kanun koyucu olarak Allah’ı tanımış olmanın...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019
 • İLLE EDEP!

  Edep, sözlükte ‘insanı utanılacak bir şey yapmaktan koruyan yeti, mahcubiyet, terbiye, güzel ahlak, usluluk, ölçülülük’ anlamlarına gelen, dilimize Arapçadan geçmiş bir...

  Maaile DergiOcak 8, 2019
 • Kalbin Rikkat Hali: Takva

  Takva günah işlememek değildir, günah işlemek fikrinden bile sakınmaktır. Tıpkı Kuran’ı Kerim’de bazı günahlar için yapmayın ifadesi değil, yaklaşmayın ifadesi kullanılması...

  Maaile DergiAralık 16, 2018
 • SAHİP OLMA AHLAKI: İNFAK

  İnfak, en sevilenlerin en sevilen uğruna gözünü kırpmadan vermek demektir. İslam anlayışına göre bütün nimetler insanların kullanımı için belli bir ölçü...

  Maaile DergiHaziran 4, 2018
 • HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ ÂLEMSİN SEN!

    Bu manayı anlayamayan insan kendinden, yaratılış gayesinden uzaklaşır  Âlem, ‘alamet ve nişan koymak’ anlamındaki “alm” veya bilmek manasındaki  ”ilm” köklerinden...

  Maaile DergiMayıs 20, 2018