Connect
Yukarı çık

ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

3 Kasım 644

HZ. ÖMER’İN ŞEHADETİ

Hz. Ömer, Raşit Halifelerin ikincisidir. “Aşere-i Mübeşşere”den olmakla birlikte cesareti ve adaleti ile ün kazanmıştır. Fil Vakası’ndan 13. yıl sonra Mekke’de doğdu. Babası Hattab b. Hufeyl tarafından Adî b.Kâ’b kabilesine, K’ab b. Lüey’de Peygamber Efendimizin (sav) soyuyla birleşmektedir. Annesi Hanteme bint Hâşim’dir. Unvanı “Emirü’l-Müminin (Müminlerin Emiri)”, Ömer-ül Faruk (Hak ile batılın arasını ayıran)’dır. Hz. Ömer Mekke’nin ileri gelenlerindendi.

İmanla şereflenmeden evvel İslam’a en çok düşmanlık besleyenlerden olmakla birlikte Müslümanlara pek çok sıkıntı çektirmiştir. Hz. Ömer’in nüfuz sahibi, güçlü kuvvetli olması İslam’a girince Müslümanlara kuvvet kazandırdı. Müslümanlar kırkıncı Müslüman Ömer (ra) ile birlikte ilk defa Kabe’de açıktan namaz kılmaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz’in yanından hiç ayrılmamıştır. Kızı Hz. Hafsa Peygamber Efendimizle evliydi. Hz. Ebu Bekir’in hilafeti sırasında en büyük yardımcısı olmuştur. Hz. Ebubekir vefat etmeden önce bir kargaşaya meydan vermemek için bir vasiyetname hazırlamış ve kendisinden sonra halife olarak Hz. Ömer’i belirtmiştir.

Hz. Ömer 634 yılında başlayan hilafeti sırasında nice hizmetlere imza atmıştır. 638 tarihinde İlya (Kudüs) şehrine Hz. Ubeyde bin Cerrah komutasında bir ordu göndermiş, şehrin ileri gelenleri şehri sadece Hz. Ömer’e teslim edeceklerini söylemişler ve Hz. Ömer Medine’den gelerek şehrin anahtarlarını teslim almıştır. İlya’nın adını Kudüs’e çevirmiş ve İlya (Kudüs) halkına da bir emanname vermiştir.

 

Nazmiye GÜLBAŞ

 

Devamı Maaile Dergi Kasım Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zamandan Yansiyanlar

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

    4 Aralık 656 CEMEL VAK’ASI MEYDANA GELDİ Tarihte öyle hadiseler var ki, sadece bulunduğu dönem de değil, ileri yıllarda hatta...

  Maaile DergiAralık 13, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  07 Ekim 2001 ABD VE İNGİLTERE AFGANİSTAN’I BOMBALADI İngiltere eski Başbakanı M. Thatcher 1990’da İskoçya’da yapılan NATO toplantısında; “Sovyetler Birliği yıkılmıştır,...

  Maaile DergiEkim 6, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

    02 Eylül 1651 KÖSEM SULTAN ÖLDÜRÜLDÜ Osmanlı sarayının en güçlü ve çok konuşulan sultanıdır Kösem Sultan. 1589 yılında doğdu. Henüz...

  Maaile DergiEylül 27, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

    15 Haziran 1997 D8’LER KURULDU D-8’ler, Müslümanlar bir araya gelemez denilen bir zamanda hedefi, gayesi İslam Birliği olan Prof. Dr....

  Maaile DergiHaziran 12, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  01.05.1977 KANLI 1 MAYIS OLAYLARI VE İŞÇİ BAYRAMI ”Kanlı 1 Mayıs” olayı, 1 Mayıs 1977 yılında 34 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, 136...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  6 Nisan 1994 RUANDA KATLİAMI Avrupa devletleri Afrika’nın başta elmas madenleri olmak üzere kahve dahil tüm kaynaklarını sömürmüş ve sömürmeye devam...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  3 Mart 1924 HİLAFETİN İLGASI İslam dininde halifenin tüm dünyadaki Müslümanların temsilcisi olduğu kabul edilir. Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların idari alandaki...

  Maaile DergiNisan 8, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  9 Aralık 1987 FİLİSTİN’DE BİRİNCİ İNTİFADA BAŞLADI İntifada, mazlum Filistin halkının işgalci Siyonist İsrail’e karşı topluca kalkıştıkları eylemin ismidir. Birinci intifada...

  Maaile DergiAralık 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Kasım 1839 GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU’NUN İLANI Osmanlı’nın gerileme süreci ile birlikte Avrupa’da da iç karışıklıklar yaşanmaktaydı. Avrupa’da farklı fikir akımları...

  Maaile DergiKasım 8, 2019