Connect
Yukarı çık

ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

 

4 Aralık 656

CEMEL VAK’ASI MEYDANA GELDİ

Tarihte öyle hadiseler var ki, sadece bulunduğu dönem de değil, ileri yıllarda hatta asırlarda dahi etkisini sürdürür. Cemel Vak’ası yalnızca o zamanın Müslümanların etkilemekle kalmayıp günümüze kadar tesir eder. Peygamber Efendimiz (sav)’in irtihalinden 24 yıl sonra meydana gelmiştir. Üçüncü halife Hz. Osman (ra)’ın asiler tarafından şehid edilmesi üzerine, ashab Hz. Osman’dan boşalan hilafet makamına istemediği halde Hz. Ali (ra)’ı getirdiler. Hz. Ali’yi bekleyen en büyük sorun Hz. Osman’ın katillerinin bulunup cezalandırılmasıydı. Lakin isyancıların her biri Hz. Osman’ı kendisinin öldürdüğünü iddia ediyor, dolayısıyla faillerin tespitini bilerek zorlaştırıyor, anarşi çıkartıyorlardı. Bu arada Hz. Aişe hac ibadetini eda etmiş Medine’ye dönerken Hz. Osman’ın mazlum bir şekilde şehid edildiğini öğrenince Mekke’ye geri döndü ve kanının alınması için harekete geçti. Emeviler de Hz. Osman’ın şehadetinden sonra Mekke’ye döndüler ve ”Hz. Osman’ın kanını talep” ederek bozguncuların üzerine yürümek için Hz. Aişe ile birlikte Basra’ya hareket ettiler. Zübey b. Avvam, Talha b. Ubeydullah ile birlikte pek çok Müslüman Hz. Aişe’ye katıldılar. Olayı haber alan Hz. Ali de, devletin bütünlüğü korumak ve bir bölünme, parçalanmaya neden olmasın diye ordusuyla birlikte Basra’ya hareket etti. Zikar mevkine geldiğinde elçisi Ka’ka (r.a) birlik, beraberlik ve sulh için Hz.Aişe, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha’ya gönderdi. Ka’ka (r.a); bu acının çaresinin sükunet, sükunet olduktan sonra önlem alınacağı aksi halde fitne ve fesat çıkmasının kaçınılmaz olduğunu ve bundan Müslümanların çok zarar göreceğini anlattı. Onlar: ”Ali bu fikirdeyse aramızda görüş ayrılığı kalmamıştır.” dediler. Öylece huzur ve emniyetle çadırlarına çekildiler. Böyle bir sonuç beklemeyen münafıkların elebaşı İbni Sebe (Abdullah b. Sebe) adamlarını topladı ve bir plan yaptı. İbni Sebe’nin adamları Hz. Aişe tarafına saldırdılar ve saldırganların Hz. Ali taraftarları olduğunu söylediler. Hz. Ali daha ne olduğunu anlamadan ona da kendilerine Hz. Aişe taraftarları saldırdığını söylediler. Hem Hz. Ali, hem Hz. Aişe Müslümanları sükunete davet etmişlerse de savaş başlamıştı bile ve kimsenin gözü bir şey görmüyordu. Neticede yaşanan iç savaşta on bin kişi hayatını yitirdi. Hz. Zübeyr ve Hz. Talha şehid düşerken Hz. Ali savaşı kazanmıştı. Fakat savaşın asıl kazananı Abdullah b. Sebe olmuştur. Savaşı Hz. Aişe devesinin üstünden idare ettiği için bu hadise ”Vak’atü’l Cemel” diye tarihe geçmiştir. Savaş sonrası Hz. Ali, Hz. Aişe’ye ve yanındakilere iyi davranmış ve Hz. Aişe Medine’ye dönerken bizzat uğurlamıştır.

 

Nazmiye GÜLBAŞ

 

Devamı Maaile Dergi Aralık Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zamandan Yansıyanlar

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  3 Kasım 644 HZ. ÖMER’İN ŞEHADETİ Hz. Ömer, Raşit Halifelerin ikincisidir. “Aşere-i Mübeşşere”den olmakla birlikte cesareti ve adaleti ile ün kazanmıştır....

  Maaile DergiKasım 10, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  07 Ekim 2001 ABD VE İNGİLTERE AFGANİSTAN’I BOMBALADI İngiltere eski Başbakanı M. Thatcher 1990’da İskoçya’da yapılan NATO toplantısında; “Sovyetler Birliği yıkılmıştır,...

  Maaile DergiEkim 6, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  01.05.1977 KANLI 1 MAYIS OLAYLARI VE İŞÇİ BAYRAMI ”Kanlı 1 Mayıs” olayı, 1 Mayıs 1977 yılında 34 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, 136...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  6 Nisan 1994 RUANDA KATLİAMI Avrupa devletleri Afrika’nın başta elmas madenleri olmak üzere kahve dahil tüm kaynaklarını sömürmüş ve sömürmeye devam...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  3 Mart 1924 HİLAFETİN İLGASI İslam dininde halifenin tüm dünyadaki Müslümanların temsilcisi olduğu kabul edilir. Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların idari alandaki...

  Maaile DergiNisan 8, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  9 Aralık 1987 FİLİSTİN’DE BİRİNCİ İNTİFADA BAŞLADI İntifada, mazlum Filistin halkının işgalci Siyonist İsrail’e karşı topluca kalkıştıkları eylemin ismidir. Birinci intifada...

  Maaile DergiAralık 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Kasım 1839 GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU’NUN İLANI Osmanlı’nın gerileme süreci ile birlikte Avrupa’da da iç karışıklıklar yaşanmaktaydı. Avrupa’da farklı fikir akımları...

  Maaile DergiKasım 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

    08 Ekim 1912 BALKAN SAVAŞLARI BAŞLADI Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik akımları en fazla çok uluslu devletleri etkilemekteydi. Osmanlı Devleti’nin...

  Maaile DergiEkim 12, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  06 Ağustos 1945- 09 Ağustos 1945 İLK VE SON ATOM BOMBASI ATILDI İnsanlık tarihinin kara lekesidir 6 Ağustos 1945. İlk atom...

  Maaile DergiAğustos 8, 2019