Connect
Yukarı çık

ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

 

08 Ekim 1912

BALKAN SAVAŞLARI BAŞLADI

Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçilik akımları en fazla çok uluslu devletleri etkilemekteydi. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu yapısı dolayısıyla Balkanlar’da bağımsızlık söylemleri alevlenmeye başlamıştı. Osmanlı’yı Balkanlar’dan çıkartmak için fırsat kollayan Balkan devletleri Rusya’nın da kışkırtmasıyla bu şansı Trablusgarp Savaşı ile ele geçirdiler. Osmanlı, İtalya ile görüşürken Balkan devletleri de aralarında ittifak yaptılar ve Osmanlı Devleti’ne bir ültimatomla Rumeli’de gerçekleştireceği reformlara diğer Avrupa devletleri gibi gözlemci olarak katılmak istediklerini ilettiler. Daha düne kadar Osmanlı’nın eyaleti, vilayeti olan bu devletlerin isteği haysiyet kırıcıydı ve Osmanlı Devleti’nin bunu kabul etmesi elbette beklenemezdi, öyle de oldu. 8 Ekim 1912’de Karadağ Osmanlı Devleti’ne savaş açtı ve böylelikle I. Balkan Savaşları başlamış oldu. 13 Ekim günü Rumeli’nin millet şeklinde muhtariyetlere göre ayrılmasını isteyen ültimatom İstanbul’a ulaştı ve Osmanlı hükümeti Sırbistan ve Bulgaristan ile münasebetlerini bitirdi. 17 Ekim’de; Sırbistan, Bulgaristan; 18 Ekim’de Yunanistan Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler. Savaş öncesinde 65 bin eğitimli askerini terhis edilmesi Osmanlı Devleti’ni zora soktu. Savaş başladığı sırada Osmanlı ordusunun Balkanlar’a dağılmış 290 bin askeri bulunuyorken müttefikler 510 bin askere sahipti. Doğu ve batı olmak üzere iki cephede

savaşmak durumundaydı. Doğu cephesinde Bulgarlar ile batı cephesinde ise tüm müttefiklerle, denizde Yunan donanmasıyla savaşıldı. Ordu içindeki siyasi görüş ayrılıkları yenilgide etkili oldu. Kendisinin üç katı olan Bulgar ordusuna yenilen Doğu Ordusu Çatalca’ya kadar çekildi.

NAZMİYE GÜLBAŞ

Devamı Maaile Dergi Ekim Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Farklı Kronoloji

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  9 Aralık 1987 FİLİSTİN’DE BİRİNCİ İNTİFADA BAŞLADI İntifada, mazlum Filistin halkının işgalci Siyonist İsrail’e karşı topluca kalkıştıkları eylemin ismidir. Birinci intifada...

  Maaile DergiAralık 8, 2019
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Kasım 1839 GÜLHANE HATT-I HÜMAYUNU’NUN İLANI Osmanlı’nın gerileme süreci ile birlikte Avrupa’da da iç karışıklıklar yaşanmaktaydı. Avrupa’da farklı fikir akımları...

  Maaile DergiKasım 8, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  06 Ağustos 1945- 09 Ağustos 1945 İLK VE SON ATOM BOMBASI ATILDI İnsanlık tarihinin kara lekesidir 6 Ağustos 1945. İlk atom...

  Maaile DergiAğustos 8, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  4 Haziran 2003 İKİZ YASALAR TBMM’DE KABUL EDİLDİ Türkiye 1945 yılında Birleşmiş Milletler Sözleşmesine taraf olduktan sonra anlaşma niteliğindeki ‘’Birleşmiş Milletler...

  Maaile DergiHaziran 17, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  EMNİYET TEŞKİLATI KURULDU Dünyada gelişen yeniliklere eş değer Osmanlı’da da birtakım yenliklere gidilmiştir. Bunlardan biri de son dönemlerde bozulan, pek çok...

  Maaile DergiMayıs 22, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  04. 03.1193 MISIR, SURİYE, YEMEN, FİLİSTİN SULTANI Selahaddin Eyyubi, Eyyübi Devleti’nin kurucusu büyük devlet adamı, zeki bir kumandan, alim ve gönül...

  Maaile DergiMart 15, 2019
 • FARKLI KRONOLOJİ

  26 Ağustos 1071 KEFEN NİYETİNE BEYAZ BİR GÖMLEK GİYDİ Andolu’nun kapısını Müslümanlara açan, şanlı tarihimizin en büyük zaferlerindendir Malazgirt Zaferi. 26...

  Maaile DergiEylül 13, 2018
 • FARKLI KRONOLOJİ

  16 Mayıs 1926 Son Padişah Vahdettin San Remo’da Vefat Etti Osmanlı İmparatorluğu’nun otuz altıncı ve son padişahı, 115. İslam halifesi Sultan...

  Maaile DergiHaziran 4, 2018
 • Farklı Kronoloji

    “DEVLETİN DİNİ İSLAM’DIR” Resmi dili Türkçe, başkenti Ankara kabul edilen 1924 Anayasasının en önemli yanı ise devletin dininin İslam olmasıydı.Bu...

  Maaile DergiMayıs 20, 2018