Connect
Yukarı çık

ABBASİ HİLAFETİNİN HAYIRSEVER YÜZÜ: ZÜBEYDE BİNTİ CAFER!

Abbasi devri gerek ün yapmış halifeleri, gerekse ilme ve sanata verdikleri değer ile meydana getirdikleri eserler ile İslam tarihine altın harfler ile nakşolmuştur. İlim ve bilime değer veren ve bu minvalde çalışmalar meydana getiren bir değerli şahsiyette devrin halifelerinden Harun Reşid’dir. Onun halifeliği devrinin altın çağı olarak anılır. Yaptığı güzel hizmetler halen daha meyvesinin verir durumdadır. Bu devrin ilim ve bilim alanındaki güzide çalışmalarının güzel eserler vermesinde bir kadın eli dokunuşu olduğu da hatırlanması gerekir. Harun Reşid’in adalet ile hükmettiği bir devirde onun en yakın destekçisi, zevcesi Zübeyde binti Cafer bu kadın elinin tarihe yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Zübeyde binti Cafer, Abbasi halifelerinden Ebu Cafer el Mansur’un kızı olarak bir hilafet ailesinde dünyaya gelmiştir. Babasının hilafet sarayında aile efradından aldığı eğitim ve terbiye ile yetişmiştir. Tam bir saraylı hanımefendi olarak görgü-ahlakı ve en çok da entelektüel kişiliği ile öne çıkmaktadır. Herkesin gıpta ile baktığı, ileride güzel işler yapabilecek vasıfta gördükleri Zübeyde bu görüşleri haklı çıkaracak şekilde hayatını idame

ettirir. Henüz genç bir kız iken çeşitli ilim meclislerinde bulunarak ilmi toplantılara dâhil olur.

Evlilik çağı geldiğinde devrin önde gelen ailelerinden ve yine hilafet vazifesi yapmış bir aileden olan Harun Reşid ile nikâhlanırlar. Bu evlilik beraberinde devrine bereket ve güzellikler de getirir. Zübeyde evliliği ve eşinin halife olması ile birlikte yaptığı güzel işleri artırarak devam ettirir. Onun en belirgin özelliği cömertliği ve hayırseverliği olmuştur. Öyle ki devrinde aç kalmamış, muhtaç olanlar feraha ermiştir.

 

 

RÜMEYSA KOCAMAZ AKGÜN

 

 

Devamı Maaile Dergi Kasım Sayısında…

 

 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şahsiyetler

 • Asrın Müceddidi; Gönüller Sultanı : MAHMUD USTAOSMANOĞLU

  Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi en- Nakşibendi el- Müceddidi el- Halidi el-Ufi Hazretlerini bir talebesi olarak kaleme almanın bahtiyarlığını yaşıyorum....

  Maaile DergiAğustos 19, 2022
 • KIYMETLİ MUHADDİSE: ÜNS BİNTİ ABDULKERİM

  İslam tarihinde hadis ilminin önemi çok büyüktür. Çünkü bizler dinimizin gelmesine aracı olan ve bizlere dinimizi öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • SEYYİDÜ’Ş-ŞÜHEDA HZ. HAMZA

  Şehadet; şehitlik makamına yaraşır şekilde yaşayanlara nasip olan yüce bir makamdır. İslam toplumunu ayakta tutup, şuurlu kılan ve cihad ibadetiyle kazanılan...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • SENEGAL’İN HAFIZ ANNESİ: ŞEYHA MERYEM NİYAS!

  Senegal, zengin kaynakları sebebi ile yıllarca sömürülmüş ve halkı fakirleştirilerek kasıtlı olarak cahil bırakılmış bir ülkedir. Bir yandan fakirlikle mücadele ederken...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • GÖNÜLLERİN KANDİLİ: SÜREYYA YÜKSEL

    Adına marşlar, şiirler yazılan ardından binlerce imanlı yürek bırakan kutlu şehadete erişmiş bir mücahitti Metin Yüksel. İslam mücadelesini savunan her...

  Maaile DergiAğustos 12, 2021
 • MUTASAVVIF ŞAİRE: FATMA KÂMİLE HANIM

  “Sen kendini bilmezsin, Bir bilene sormayınca, Ne oldu anlamazsın, Bir Kâmili bulmayınca…” Tasavvufi öğretinin özeti olan bu güzel dizeler bir şairenin...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • BİNT’ÜŞ ŞATİ-SAHİLİN KIZI: AİŞE ABDURRAHMAN

  Mısır, İngiliz hegemonyasında olmasından dolayı o yıllarda bağımsız bir ülke hüviyetinde değildir. Bu sebepten de halkta bir takım kısıtlamaların varlığını görmek...

  Maaile DergiHaziran 6, 2021
 • DİVAN SAHİBİ İLK ŞAİRE: MİHRİ HATUN

    Sözlerin veciz bir şekilde letafetle aktarıldığı, yüzyıllar boyunca insanların duygularına tercüman olmuş bir edebi sanattır şiir. Kimi zaman hasreti, özlemi,...

  Maaile DergiMayıs 11, 2021
 • KIRIM MÜCADELESİNİN KADIN YÜZÜ: ŞEFİKA GASPIRALI

    Türk dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen derin yarasıdır Kırım. Tarihi boyunca zulme baskıya, tecride maruz kalmış, öz vatanlarında mülteci konuma düşmüş...

  Maaile DergiNisan 7, 2021