Connect
Yukarı çık

ASR SURESİ HAYATIMIZA NAKŞETSİN

Bismillahirrahmanirrahim

“Asra yemin olsun ki; insanoğlu ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.”

Asr suresini hayatına nakşeden Müslümanlar hangi dönemde yaşarsa yaşasınlar bulundukları toplumlarda, iyinin, güzelin, faydalının, adaletin temsilcisi olmuşlardır. Allah-u Teâlâ’nın insana yüklediği halifelik makamını hakkıyla koruyan ve bu uğurda hiçbir engel tanımayan samimi insanlar bulundukları devirlerin şartlarında en büyük mücadeleleri vermişlerdir. Hz. Adem (as) ile başlayan Hak-batıl mücadelesi Asr-ı Saadet ile zirveye ulaşmıştır. Yaşadığımız asırda yolumuzu aydınlatan büyük dava insanları, Allah Rasulü’nün (sav) ve sahabe efendilerimizin (rıdvanullahi aleyhim ecmain) izini takip eden üstün şahsiyetlerdir.

Tüm dünyanın ve özellikle İslam coğrafyasının durumuna baktığımızda; Kuran ve sünnetin aydınlığından mahrum kalan ve Asr Suresi’nin anlattığı Müslüman kimliğinden uzaklaşan toplumların akıbetini görmekteyiz.

ASR’A YEMİN OLSUN Kİ!

Allah-u Teâlâ Kuran-ı Kerim’de kendi Zatına, Resullere, Kuran’a, Meleklere, Kıyamet gününe ve birçok varlıkların üzerine yemin etmiştir. Aksam’ul Kuran olarak isimlendirilen bu yeminler ilahi hakikatleri tekit ve teyit etmektedir. Allah-u Teala, üzerine yemin ettiği nesne ve kavramların kıymetini bildirmeyi ve yeminden sonra zikrettiği hükümlerin de önemini vurgulamayı murat etmiştir. Allah-u alem. Kuran’da on yedi sureye yeminle başlanmıştır. Bir Müslümanın Allah-u Teâlâ’dan başkasına yemin etmesi yasaklanmışken Allah’ın (cc) mahlûkat üzerine yemin etmesi bir bakıma her şeyin yaratıcısı olma hasebiyle kendi zatınadır.

Allah-u Teâlâ’nın Kuran-ı Kerim’de üzerine yemin ettiği şeylerden birisi de zamandır. Vel-asr; Asr’a, Ves-subh; Sabaha, Ved-duha; Kuşluk vaktine, Vel-leyl; Geceye yemin olsun diye başlayan yeminler bunlardan birkaçıdır.

Zaman insan için en kıymetli mefhumdur. Zira ömür, insana doğumu ve ölümü arasında verilmiş bir mühlettir ve insan bunu en iyi şekilde değerlendirmekle de imtihan olur. Çünkü geçen zamanın geri kazanımı yoktur ve her şey vaktinde değerlidir. Vaktinde kılınan namaz, zamanında söylenen maruf bir söz veya bir güzel davranış her daim kıymetlidir. Hayatın içerisinde bazı şeylerin telafisi mümkünken zamanın telafisi yoktur ve geçen zaman bir daha asla ele geçmez. Tıpkı gençliği bir daha geri getiremediğimiz gibi. Nice insanların gençlikte dünya meşgalelerine dalıp en güzel ve verimli çağlarını boşa harcadıklarına dair pişmanlıklarına şahit oluruz.

Şenay ŞEKER

 

Devamı Maaile Dergi Ağustos Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tefsir

 • GEÇMİŞ MİLLETLERİN AKIBETİNE BİR BAK!

  Bismillahirrahmanirrahim   Allah-u Teala hidayet rehberimiz Kuran-ı Kerim’de geçmiş milletlerin akıbetlerini bildiren kıssalara da yer vermiştir. Bunun sebebi insanların ibret alması...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • EBABİL KUŞLARI

  Bismillahirrahmanirrahim “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar,...

  Maaile DergiAralık 13, 2020
 • BESMELENİN BEREKETİ

  Bağbozumu günlerindeyiz. Cennetin bir numunesi olan üzüm bağlarının arasında gezinirken tefekkür ediyor; aynı zamanda sonbahar mevsimi gibi ömrümüzün ahirine yaklaştığımızın farkına...

  Maaile DergiEkim 6, 2020
 • “KIYAMETİN KOPACAĞINI DAHİ BİLSENİZ; ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİNİZ

  Bismilahirrahmanirrahim Kıyamet her an kopabilir. Bundan dolayı inananlar olarak her daim iyiye ve güzele doğru yürüyüşümüz ve gayretimiz devam etmelidir. Klasik...

  Maaile DergiHaziran 12, 2020
 • İMAM-I RABBANİ’NİN (ks) GÖNÜL İKLİMİNDEN MEKTUPLAR

  Bismillahirrahmanirrahim 299. Mektup Hamd, kalemimizi ve kelamımızı rızası doğrultusunda kullanmayı nasip eden Allah’a (cc), salat ve selam istikamet üzere izini takip...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • FAİZ, ZULÜMDÜR VE TÜM İNSANLIĞI SÖMÜRÜ ARACIDIR

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olan Efendimize (sav) ve O’nun al ve ashabının...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • İMANIN TADINI ANCAK MÜTTAKİLER ALABİLİR

    Bismillahirrahmanirrahim Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlu, dünya hayatında imtihana tabi tutulur ve ahiret kazancını elde etmek için mücadele eder. Bu...

  Maaile DergiŞubat 11, 2020
 • OKU… YAZ… KALK VE UYAR!

  Okumak, insanın tüm davranışlarına sirayet eden ve ölçülü davranmasına sebep olan bereketli bir yürüyüştür. Rabbimizin emirlerini, Peygamberimizin (sav) hadislerini, sahabe efendilerimizin...

  Maaile DergiOcak 8, 2020
 • “EFENDİM! CİHANDA İTİBARIM VARSA SENDENDİR”

  Resulullah (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştu: “Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annem Amine’nin rüyasıyım…” (Müsned /4 127....

  Maaile DergiAralık 8, 2019