Connect
Yukarı çık

Asrın Müceddidi; Gönüller Sultanı : MAHMUD USTAOSMANOĞLU

Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi en- Nakşibendi el- Müceddidi el- Halidi el-Ufi Hazretlerini bir talebesi olarak kaleme almanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kendisini darı bekaya yolculamanın ağır hüznünü tüm ümmet olarak yüreğimizde hissediyor ve bize emanet olarak bıraktığı ilimleri muhafaza etmenin sorumluluğunu yerine getirmek için Hak Teala’dan istikamet üzere bir yaşam diliyoruz.

Doksan üç yıllık hayatında ilim, zikir ve tebliğ üzerine bir hayat süren Mahmud Efendi Hazretleri (K.S), 1929 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Miço köyünde dünyaya gelmiştir. Cemaatle namazı hiç terk etmemiş alim bir babanın, hayalı ve dindar bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Mahmut Efendi Hazretleri, babasının duasının karşılığı idi. Annesi rüyasında gökten bir ayın karnına girip etrafı aydınlattığını görmüş ve rüyanın tabirinde, insanlığı irşad edecek bir evlada sahip olacağı kendisine müjdelenmişti.

Anne-babanın evlatlarına ettiği dualar Allah katında zayi olmaz hiçbir zaman. Halbuki bizler evlatlarımızın daha çok dünyevi yönden iyi bir yaşam sürmesi, yüksek makamlara kavuşması, güzel ve varlıklı eşlere sahip olmaları hususunda dertlenir ve dualara sarılırız. Efendi Hazretleri ve onun gibi nice büyük zatların anneleri evlatlarının manevi mimar olmaları, İslam ümmetinin öncülerinden olması için Allah’a yakarmış ve Allah dostlarından dua talep etmişlerdir.

Mahmud Efendi (K.S), gerçekten de hayırlı bir insan olacağının tüm emarelerini üzerinde taşıyor; nurlu simasıyla ve güzel ahlakıyla çevresinde çok seviliyordu. Hafızlığını 6 yaşında, anne-babasının nezaretinde tamamlamıştı. Kayseri’de Tesbihçizade Ahmet Efendi’den Arapça ve Farsça dersler almış, daha sonra Of’ta devrin en büyük kıraat alimlerinden olan M. Rüştü Aşıkkutlu Hocaefendi’nin rahlesinde eğitimine devam etmiştir. 16 yaşında kendisinden fıkıh, kelam, akaid, hadis ve tefsir dersleri aldığı Çalekli Hacı Feyzi Dursun Efendi’den icazet almıştır. Askerlik dönemine kadar zahiri ilimleri tamamlayan Efendi Hazretlerinin gönlünde yatan, batıni ilimleri alacağı devrin kutbu olan Allah dostunu bulmak ve ona intisap etme arzusuydu.

 

ŞENAY ŞEKER

 

Devamı Maaile Dergi Ağustos Sayısında… 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şahsiyetler

 • KIYMETLİ MUHADDİSE: ÜNS BİNTİ ABDULKERİM

  İslam tarihinde hadis ilminin önemi çok büyüktür. Çünkü bizler dinimizin gelmesine aracı olan ve bizlere dinimizi öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • SEYYİDÜ’Ş-ŞÜHEDA HZ. HAMZA

  Şehadet; şehitlik makamına yaraşır şekilde yaşayanlara nasip olan yüce bir makamdır. İslam toplumunu ayakta tutup, şuurlu kılan ve cihad ibadetiyle kazanılan...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • SENEGAL’İN HAFIZ ANNESİ: ŞEYHA MERYEM NİYAS!

  Senegal, zengin kaynakları sebebi ile yıllarca sömürülmüş ve halkı fakirleştirilerek kasıtlı olarak cahil bırakılmış bir ülkedir. Bir yandan fakirlikle mücadele ederken...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ABBASİ HİLAFETİNİN HAYIRSEVER YÜZÜ: ZÜBEYDE BİNTİ CAFER!

  Abbasi devri gerek ün yapmış halifeleri, gerekse ilme ve sanata verdikleri değer ile meydana getirdikleri eserler ile İslam tarihine altın harfler...

  Maaile DergiKasım 14, 2021
 • GÖNÜLLERİN KANDİLİ: SÜREYYA YÜKSEL

    Adına marşlar, şiirler yazılan ardından binlerce imanlı yürek bırakan kutlu şehadete erişmiş bir mücahitti Metin Yüksel. İslam mücadelesini savunan her...

  Maaile DergiAğustos 12, 2021
 • MUTASAVVIF ŞAİRE: FATMA KÂMİLE HANIM

  “Sen kendini bilmezsin, Bir bilene sormayınca, Ne oldu anlamazsın, Bir Kâmili bulmayınca…” Tasavvufi öğretinin özeti olan bu güzel dizeler bir şairenin...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • BİNT’ÜŞ ŞATİ-SAHİLİN KIZI: AİŞE ABDURRAHMAN

  Mısır, İngiliz hegemonyasında olmasından dolayı o yıllarda bağımsız bir ülke hüviyetinde değildir. Bu sebepten de halkta bir takım kısıtlamaların varlığını görmek...

  Maaile DergiHaziran 6, 2021
 • DİVAN SAHİBİ İLK ŞAİRE: MİHRİ HATUN

    Sözlerin veciz bir şekilde letafetle aktarıldığı, yüzyıllar boyunca insanların duygularına tercüman olmuş bir edebi sanattır şiir. Kimi zaman hasreti, özlemi,...

  Maaile DergiMayıs 11, 2021
 • KIRIM MÜCADELESİNİN KADIN YÜZÜ: ŞEFİKA GASPIRALI

    Türk dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen derin yarasıdır Kırım. Tarihi boyunca zulme baskıya, tecride maruz kalmış, öz vatanlarında mülteci konuma düşmüş...

  Maaile DergiNisan 7, 2021