Connect
Yukarı çık

BİNT’ÜŞ ŞATİ-SAHİLİN KIZI: AİŞE ABDURRAHMAN

Mısır, İngiliz hegemonyasında olmasından dolayı o yıllarda bağımsız bir ülke hüviyetinde değildir. Bu sebepten de halkta bir takım kısıtlamaların varlığını görmek de mümkündür. Özellikle halkın bilinçlenmemesi adına ciddi politikalar yürütülmektedir. Ezher gibi bir üniversitenin varlığı ve burada yetişen âlimler toplumun ifsadını engellemek için yoğun uğraş vermektedir. Toplumu şuurlandırma adına çabalayanlardan bir şeyhin evinde, yine ileride bu yolda ilerleyecek bir mümine doğar. 1913 senesinde atasözlerine konu olmuş Mısır’ın sahil kasabası olan Dimyat’ta dünyaya gelir Aişe Abdurrahman. Babasının “Hayırların annesi” manasına gelen “Ümmü’l Hayr” diyerek lakap taktığı Aişe ileride bu unvana yaraşır işler yapacaktır.

Aişe Abdurrahman yaşıtlarından bir takım yönlerden daha şanslıdır. Çünkü babası Ezher Üniversitesi âlimlerinden herkesin saygı duyduğu bir değerli şahsiyettir. Bu sebepten de eğitim hayatının ilk temelleri babası tarafından evde kurulan tek kişilik medresede atılır. Babası vesilesi ile çok küçük yaşlarda Kur’an’ı hıfzeder. Aslında babasının eğitim için adağıdır Aişe. İlk çocuklarının kız olmasından sonra “Bir erkek çocuğum olursa onu eğitim ve ilme adayacağım” sözünden sonra dünyaya gelmiştir. Erkek çocuğu adamış ancak kızı olmasına rağmen Allah’a sözünü yerine getirmek istemiştir tıpkı Hanne gibi, Meryem’i mabede adadığı gibi.

 

Rümeysa KOCAMAZ AKGÜN

 

Devamı Maaile Dergi Haziran Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şahsiyetler

 • Asrın Müceddidi; Gönüller Sultanı : MAHMUD USTAOSMANOĞLU

  Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi en- Nakşibendi el- Müceddidi el- Halidi el-Ufi Hazretlerini bir talebesi olarak kaleme almanın bahtiyarlığını yaşıyorum....

  Maaile DergiAğustos 19, 2022
 • KIYMETLİ MUHADDİSE: ÜNS BİNTİ ABDULKERİM

  İslam tarihinde hadis ilminin önemi çok büyüktür. Çünkü bizler dinimizin gelmesine aracı olan ve bizlere dinimizi öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • SEYYİDÜ’Ş-ŞÜHEDA HZ. HAMZA

  Şehadet; şehitlik makamına yaraşır şekilde yaşayanlara nasip olan yüce bir makamdır. İslam toplumunu ayakta tutup, şuurlu kılan ve cihad ibadetiyle kazanılan...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • SENEGAL’İN HAFIZ ANNESİ: ŞEYHA MERYEM NİYAS!

  Senegal, zengin kaynakları sebebi ile yıllarca sömürülmüş ve halkı fakirleştirilerek kasıtlı olarak cahil bırakılmış bir ülkedir. Bir yandan fakirlikle mücadele ederken...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ABBASİ HİLAFETİNİN HAYIRSEVER YÜZÜ: ZÜBEYDE BİNTİ CAFER!

  Abbasi devri gerek ün yapmış halifeleri, gerekse ilme ve sanata verdikleri değer ile meydana getirdikleri eserler ile İslam tarihine altın harfler...

  Maaile DergiKasım 14, 2021
 • GÖNÜLLERİN KANDİLİ: SÜREYYA YÜKSEL

    Adına marşlar, şiirler yazılan ardından binlerce imanlı yürek bırakan kutlu şehadete erişmiş bir mücahitti Metin Yüksel. İslam mücadelesini savunan her...

  Maaile DergiAğustos 12, 2021
 • MUTASAVVIF ŞAİRE: FATMA KÂMİLE HANIM

  “Sen kendini bilmezsin, Bir bilene sormayınca, Ne oldu anlamazsın, Bir Kâmili bulmayınca…” Tasavvufi öğretinin özeti olan bu güzel dizeler bir şairenin...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • DİVAN SAHİBİ İLK ŞAİRE: MİHRİ HATUN

    Sözlerin veciz bir şekilde letafetle aktarıldığı, yüzyıllar boyunca insanların duygularına tercüman olmuş bir edebi sanattır şiir. Kimi zaman hasreti, özlemi,...

  Maaile DergiMayıs 11, 2021
 • KIRIM MÜCADELESİNİN KADIN YÜZÜ: ŞEFİKA GASPIRALI

    Türk dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen derin yarasıdır Kırım. Tarihi boyunca zulme baskıya, tecride maruz kalmış, öz vatanlarında mülteci konuma düşmüş...

  Maaile DergiNisan 7, 2021