Connect
Yukarı çık

EDEP YA HU!

Edep, Allah Rasulü’nün (s.a.v) ahlakından nasiplenmektir. Zira Allah-u Teala, en üstün vasıfları Habibi’nde cem etmiş ve edebi en güzel şekilde kendisine ihsan etmiştir. O’nun (s.a.v) hiçbir sünneti yoktur ki, altında ilahi bir hikmet ve nur olmasın. Bütünüyle vahiyden ve sünneti seniyyeden beslenen edep kavramı, her bir fertte sahip olduğu inanca, idrake ve mizaca göre ayrı bir üslup oluşturur. Bu üslup her ne kadar insanların nevi şahsına münhasır olsa da ilk bakışta menbaının Kuran ve sünnet olduğu anlaşılır.

İnsanoğlunun değerini belirleyen en önemli husus; imanı ve ahlakı, ama bundan daha da önemlisi üslubudur. Davranışlarımız ve ağzımızdan çıkan sözler kalbimizin bir yansımasıdır. Aynı söz farklı şekillerde söylenebilir lakin muhatabına ulaşması ve etki etmesi için uygun üslubu takınmak çok önemlidir. Öyleyse ilkin kalp temizliğini ve nefis terbiyesini esas almalıyız. Bilhassa irşad makamında olan kişilerin farklı kişiliklerden oluşan cemaatın istidadına uygun bir üslup takınması gerekir. Kimlere karşı nasıl davranmamız gerektiği bu bakımdan çok önemlidir. Hz. Mevlana, “Körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma” diyerek manidar bir üslup kullanmıştır.

Cenab-ı Hak, Kuran-ı Kerim’inde de bildirdiği üzere, ilahlık taslayan Firavun’a karşı tebliğde, Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun’a “kavl-i leyyin” ile yani yumuşak bir üslupla muamele etmelerini emretmiştir.

İNSAN SEVGİYLE YAŞAR

“Şüphesiz Allah’ın Rasulü’nde sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır.” Ahzab/ 21

İslam, Allah sevgisini, peygamber sevgisini esas alır ve bu sevginin isbatı da Allah ve Rasulü’ne (s.a.v) itaat etmek ve sevgili peygamberimizi kendimize örnek almaktır. Sevmek için öncelikle anlamak ve doğru yorumlamak gerekiyor. İnanmak, sevmek, anlamak ve yaşamak. Tebliğimizi yaparken inancımızı da en güzel şekilde temsil etme mecburiyetimiz vardır. Bu, şuurlu Müslüman olmanın temel prensiplerindendir.

Hayat nizamını kendi menfaat ve konforuna uydurup sadece şeklen İslam’ı temsil ettiğini sananlar büyük yanılgılar içerisindedir.

İslam’da ana gaye Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bu rıza, bize emredilen ibadetleri yerine getirme, yasaklardan kaçınmayla birlikte yüksek bir ahlaka da dayanıyor. Çünkü İslam, Allah ile insan arasındaki kulluk vazifesini, toplumsal yaşamdaki davranışları birbirinden ayrı tutmamıştır. İki kavram birlikteyken maksadına tam manasıyla ulaşır.

Bazı hasletler İslam’a has olduğu gibi bazı kavramlar da sadece bizim medeniyetimize hastır. Aşk, muhabbet, gönül ve bunlarla birlikte bizlere en lazım olan şey; Edep… Allah’ın kullarına emrettiği “oku” emrinin temeli olan ilimden bile önde gelir edep mefhumu. Bunu ne de güzel izah etmiş Yunus Emre;

“Gezdim Halep, Şam

Eyledim ilmi talep

Meğer ilim bir hiçmiş

İlla edep illa edep”

 

ŞENAY ŞEKER

 

Devamı Maaile Dergi Haziran Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dosya

 • EN KUVVETLİ İLACIM ANNEM!

  Uçmayı öğrendiğim günden bugüne,  Bak! Büyüdüm annem, Başımı kaldırdığımda büyük ne varsa şimdi küçücük, Düşlemediğim hayallerde yüzüyorum.   Hastalandığımda başımda olan ellerin...

  Maaile DergiHaziran 14, 2023
 • TEKFİR KÜFÜRDÜR!

    İslâm inancının en temel meselesi iman ve küfürdür. Ehl-i Sünnet inancına göre bir Müslüman günah işlemekle kâfir olmaz. Allah (c.c.)...

  Maaile DergiHaziran 14, 2023
 • SADIKLARIN İMTİHANI HUDEYBİYE’DEN BİZE DÜŞENLER

    Müslümanın hayatında hiç bir olay yoktur ki, onun bir benzerini Resulûllah (s.a.v.) yaşamamış olsun. Ne zaman darda kalsak, bir çıkmazın...

  Maaile DergiMayıs 18, 2023
 • TARİHİN BİZE VERDİĞİ MÜHÜR VAR ELİMİZDE

  Son asırda İslam coğrafyasında yaşananları, Türkiye’nin İslam ülkeleriyle ve işgalci İsrail ile inişli çıkışlı ilişkilerini incelediğimizde, olaylara sadece devletlerin ilişkisi olarak...

  Maaile DergiMayıs 18, 2023
 • ZULMÜN DİĞER YÜZÜ: ZULÜM BİTMEDİ ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ!

  Milletçe çok büyük ve emsali görülmemiş bir imtihandan geçiyoruz. Daha doğrusu “geçiriliyoruz.” İmtihanımızın boyutu gün geçtikçe artıyor ve farklı bir şekil...

  Maaile DergiMayıs 18, 2023
 • ANAHTAR KELİME: FETİH

  Fetih; açma, yol gösterme, hüküm verme, galibiyet, zafere ulaştırma anlamına gelir. Fetih’ten maksat İ’la-yı Kelimatullah’tır. Rabbimizin muradıdır fetih. Gönüllerin fethi en...

  Maaile DergiMayıs 18, 2023
 • ABD’NİN IRAK İŞGALİ ve YEDİ SÜLALENİZ…

  Dile kolay 21 yıl oldu. Az bir zaman değil, neredeyse çeyrek asır geçti. Bu ülkenin 2002 doğumlu çocukları, başka bir iktidar...

  Maaile DergiMayıs 18, 2023
 • Yeter Söz Milletindir!

  Hatırlanacağı gibi Ak Parti’nin 2002 seçimlerindeki vaatlerinden biri de ”İki Dönem Şartı” idi. İki dönem görev yapan biri üçüncü dönem başkanlık,...

  Maaile DergiMayıs 18, 2023
 • Pınarhisar’da Başlayan Adı Ak Kendisi Kara Serüven!

  Atalarımız ‘ismiyle müsemma derler’ de insan için konumuzda tecelli etmemiş ne yazık ki! Cezaevinde başladığını zannettiğimiz ‘ak (!) serüvenin, başlama tarihi...

  Maaile DergiMayıs 18, 2023