Connect
Yukarı çık

GEÇMİŞ MİLLETLERİN AKIBETİNE BİR BAK!

Bismillahirrahmanirrahim

 

Allah-u Teala hidayet rehberimiz Kuran-ı Kerim’de geçmiş milletlerin akıbetlerini bildiren kıssalara da yer vermiştir. Bunun sebebi insanların ibret alması içindir. Filistin toprakları birçok peygamber Efendilerimize ve ümmetine hicret yurdu olmuş ve Kuran’ı Azimüşşan’ın ifadesiyle arzı mukaddes denilen bu topraklar sayısız mücadelelere şahitlik etmiştir. Bu bereketli topraklarda tebliğ vazifesini yapan peygamberlerden birisi de Hz. Lut Aleyhisselam’dır. Allah (cc) tarafından kendisine üstün meziyetler verilen Hz. Lut (as), dünyanın en çirkin günahını işleyen sapkın bir kavme gönderilmiş ve yirmi dokuz yıl boyunca bu kavim ile mücadele etmiştir. Allah (cc) tarafından azaba uğratılan Lut kavminin akıbeti kıyamete kadar bu çirkin amelleri işleyenlere bir ibret vesikası olmuştur.

Hz. Lut (as), Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğlu olup amcası İbrahim’e (as) ilk iman eden kişidir. Hem akraba olmaları hem de Allah-u Teala’nın emriyle mukaddes topraklara beraber hicret etmeleri sebebiyle bir kader birliktelikleri vardı. Filistin topraklarına yerleştikten sonra çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşmaya başlamışlar ve kısa zamanda malları çoğalarak umulmadık bereketlere kavuşmuşlardı.

Kendisine peygamberlik verilen Hz. Lut (as) tebliğ için Lut Gölü’nün güneyinde ve doğusunda bulunan Sedum ve Gomore şehirlerine gönderildi. Sedum, nüfus itibariyle büyük bir şehirdi. Fakat halkı yeryüzünde o zamana kadar eşi benzeri görülmemiş bir günaha müptela idi.

 

Şenay ŞEKER

 

Devamı Maaile Dergi Temmuz Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tefsir

 • EBABİL KUŞLARI

  Bismillahirrahmanirrahim “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar,...

  Maaile DergiAralık 13, 2020
 • BESMELENİN BEREKETİ

  Bağbozumu günlerindeyiz. Cennetin bir numunesi olan üzüm bağlarının arasında gezinirken tefekkür ediyor; aynı zamanda sonbahar mevsimi gibi ömrümüzün ahirine yaklaştığımızın farkına...

  Maaile DergiEkim 6, 2020
 • ASR SURESİ HAYATIMIZA NAKŞETSİN

  Bismillahirrahmanirrahim “Asra yemin olsun ki; insanoğlu ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” Asr suresini...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • “KIYAMETİN KOPACAĞINI DAHİ BİLSENİZ; ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİNİZ

  Bismilahirrahmanirrahim Kıyamet her an kopabilir. Bundan dolayı inananlar olarak her daim iyiye ve güzele doğru yürüyüşümüz ve gayretimiz devam etmelidir. Klasik...

  Maaile DergiHaziran 12, 2020
 • İMAM-I RABBANİ’NİN (ks) GÖNÜL İKLİMİNDEN MEKTUPLAR

  Bismillahirrahmanirrahim 299. Mektup Hamd, kalemimizi ve kelamımızı rızası doğrultusunda kullanmayı nasip eden Allah’a (cc), salat ve selam istikamet üzere izini takip...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • FAİZ, ZULÜMDÜR VE TÜM İNSANLIĞI SÖMÜRÜ ARACIDIR

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olan Efendimize (sav) ve O’nun al ve ashabının...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • İMANIN TADINI ANCAK MÜTTAKİLER ALABİLİR

    Bismillahirrahmanirrahim Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlu, dünya hayatında imtihana tabi tutulur ve ahiret kazancını elde etmek için mücadele eder. Bu...

  Maaile DergiŞubat 11, 2020
 • OKU… YAZ… KALK VE UYAR!

  Okumak, insanın tüm davranışlarına sirayet eden ve ölçülü davranmasına sebep olan bereketli bir yürüyüştür. Rabbimizin emirlerini, Peygamberimizin (sav) hadislerini, sahabe efendilerimizin...

  Maaile DergiOcak 8, 2020
 • “EFENDİM! CİHANDA İTİBARIM VARSA SENDENDİR”

  Resulullah (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştu: “Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annem Amine’nin rüyasıyım…” (Müsned /4 127....

  Maaile DergiAralık 8, 2019