Connect
Yukarı çık

İMANIN TADINI ANCAK MÜTTAKİLER ALABİLİR

 

Bismillahirrahmanirrahim

Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlu, dünya hayatında imtihana tabi tutulur ve ahiret kazancını elde etmek için mücadele eder. Bu mücadelenin gerçekleşmesi için imana sahip olması ve imanın da tadını alabilmesi gerekir.

Kuranı Kerim’de gerçek iman sahipleri “takva sahipleri” olarak isimlendirilmiş ve Bakara Suresi’nin ilk ayetlerinde muttakilerin vasıfları bizlere bildirilmiştir. Ayeti kerimeye “Elif, Lam, Mim…” diye müteşabih ayet ile başlanmıştır. Bunun manasını ancak Allah Zül Celal Hazretleri bilir, bize sırdır. Ayette Allah (cc) “Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitap, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir.” (Bakara 2) diye buyurmuştur.

Hidayet, pek çok tabiri olmakla beraber; imana erme, hak olan doğru yolu bulma ve batıldan uzaklaşmadır. İslam fıtratı üzerine doğan insan, gerçekten Rabbinin rızasını kazanmak istiyorsa ve fıtratı üzere yaşamını tamamlamak istiyorsa (- ki Allah (cc) bunu bizim irademize bırakmıştır) bir rehbere ihtiyaç duyar. Ayeti kerimede belirtildiği gibi Kur’an-ı Kerim, takvaya ermek isteyenler için bir hidayet rehberidir. Allah Resulu (sav) Kuran’ın hükümlerini en güzel şekilde uygulamış ve bize de kıyamete kadar en mükemmel örnek olmuştur.

Bakara suresinde takva sahiplerinin özellikleri şöyle bildirilmiştir.

”Takva sahipleri öyle kimselerdir ki; Onlar gayba iman ederler, namazlarını hakkıyla ikame ederler ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak ederler.” (Bakara 3)

Şenay ŞEKER

 

Devamı Maaile Dergi Şubat Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tefsir

 • GEÇMİŞ MİLLETLERİN AKIBETİNE BİR BAK!

  Bismillahirrahmanirrahim   Allah-u Teala hidayet rehberimiz Kuran-ı Kerim’de geçmiş milletlerin akıbetlerini bildiren kıssalara da yer vermiştir. Bunun sebebi insanların ibret alması...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • EBABİL KUŞLARI

  Bismillahirrahmanirrahim “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar,...

  Maaile DergiAralık 13, 2020
 • BESMELENİN BEREKETİ

  Bağbozumu günlerindeyiz. Cennetin bir numunesi olan üzüm bağlarının arasında gezinirken tefekkür ediyor; aynı zamanda sonbahar mevsimi gibi ömrümüzün ahirine yaklaştığımızın farkına...

  Maaile DergiEkim 6, 2020
 • ASR SURESİ HAYATIMIZA NAKŞETSİN

  Bismillahirrahmanirrahim “Asra yemin olsun ki; insanoğlu ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” Asr suresini...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • “KIYAMETİN KOPACAĞINI DAHİ BİLSENİZ; ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİNİZ

  Bismilahirrahmanirrahim Kıyamet her an kopabilir. Bundan dolayı inananlar olarak her daim iyiye ve güzele doğru yürüyüşümüz ve gayretimiz devam etmelidir. Klasik...

  Maaile DergiHaziran 12, 2020
 • İMAM-I RABBANİ’NİN (ks) GÖNÜL İKLİMİNDEN MEKTUPLAR

  Bismillahirrahmanirrahim 299. Mektup Hamd, kalemimizi ve kelamımızı rızası doğrultusunda kullanmayı nasip eden Allah’a (cc), salat ve selam istikamet üzere izini takip...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • FAİZ, ZULÜMDÜR VE TÜM İNSANLIĞI SÖMÜRÜ ARACIDIR

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olan Efendimize (sav) ve O’nun al ve ashabının...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • OKU… YAZ… KALK VE UYAR!

  Okumak, insanın tüm davranışlarına sirayet eden ve ölçülü davranmasına sebep olan bereketli bir yürüyüştür. Rabbimizin emirlerini, Peygamberimizin (sav) hadislerini, sahabe efendilerimizin...

  Maaile DergiOcak 8, 2020
 • “EFENDİM! CİHANDA İTİBARIM VARSA SENDENDİR”

  Resulullah (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştu: “Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annem Amine’nin rüyasıyım…” (Müsned /4 127....

  Maaile DergiAralık 8, 2019