Connect
Yukarı çık

KIYMETLİ MUHADDİSE: ÜNS BİNTİ ABDULKERİM

İslam tarihinde hadis ilminin önemi çok büyüktür. Çünkü bizler dinimizin gelmesine aracı olan ve bizlere dinimizi öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her sözünün bir anlam içerdiği inancındayız. O’nun (s.a.s.) kendi hevası ile konuşmadığını Yüce Allah (c.c.) bizlere ayetleri ile bildirdiğinden ötürü hadis ilmi daha büyük bir önem kazanmıştır. Her ne kadar günümüzde bir takım kişilerce hadis ilmi önemsiz ve sonradan ilave edilmiş gibi görülse de İslam’ın tam manası ile anlaşılmasında hadislere ihtiyaç olduğu bir gerçekliktir.

Hadislerin günümüze gelene kadar kimlerin sohbet halkalarından, ders tedrisatından geçtiği, değerli yüzlerce binlerce âlimin en ince detaylarına değin araştırılarak titizlikle günümüze ulaştığını da göz ardı etmemek gerekir. Bizlere yaraşan, bir hadisin sahihliğini ispat için kilometrelerce yolu at sırtında ya da yaya olarak giden güzide âlimlerimizin bu kutlu çabalarını takdir etmek olmalıdır. Kütüb-ü Sitte gibi kıymetli bir külliyata sahip olarak diğer dinlerde olmayan tahrif olmamış inanca sahip olmak bizler için şükür sebebidir. Böylesi değerli isimlerin halen dahi zikredilmesi ve hayırla yâd edilmesinde kıymetli muhaddislerin tesirinin olduğu da unutulmamalıdır. Ve bu değerli muhaddislerden kadın muhaddiselerden de bahsetmek, onların ilim yolunda verdikleri emekleri ön plana çıkarmak gerekmektedir. Böylece İslam’ın kadına verdiği değerin ve kadın ilim erbablarının çabası ile dinimize verdikleri hizmetin ehemmiyeti daha iyi kavranabilecektir. İşte bu sebeptendir ki binlerce öğrenci yetiştirmiş, tarih sahnesinde ismi çokça zikredilen kıymetli isimlere icazet vermiş değerli bir muhaddiseden bahsedeceğiz yazımızda.

Üns Bint Abdülkerim 780 yılında dünyaya gelmiştir. İlmin bereketli olduğu topraklarda Memlüklü idaresinin olduğu devirlerde Mısır yöresinde yaşamıştır.

 

RÜMEYSA KOCAMAZ AKGÜN

 

Devamı Maaile Dergi Mart Sayısında…

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şahsiyetler

 • Asrın Müceddidi; Gönüller Sultanı : MAHMUD USTAOSMANOĞLU

  Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi en- Nakşibendi el- Müceddidi el- Halidi el-Ufi Hazretlerini bir talebesi olarak kaleme almanın bahtiyarlığını yaşıyorum....

  Maaile DergiAğustos 19, 2022
 • SEYYİDÜ’Ş-ŞÜHEDA HZ. HAMZA

  Şehadet; şehitlik makamına yaraşır şekilde yaşayanlara nasip olan yüce bir makamdır. İslam toplumunu ayakta tutup, şuurlu kılan ve cihad ibadetiyle kazanılan...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • SENEGAL’İN HAFIZ ANNESİ: ŞEYHA MERYEM NİYAS!

  Senegal, zengin kaynakları sebebi ile yıllarca sömürülmüş ve halkı fakirleştirilerek kasıtlı olarak cahil bırakılmış bir ülkedir. Bir yandan fakirlikle mücadele ederken...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ABBASİ HİLAFETİNİN HAYIRSEVER YÜZÜ: ZÜBEYDE BİNTİ CAFER!

  Abbasi devri gerek ün yapmış halifeleri, gerekse ilme ve sanata verdikleri değer ile meydana getirdikleri eserler ile İslam tarihine altın harfler...

  Maaile DergiKasım 14, 2021
 • GÖNÜLLERİN KANDİLİ: SÜREYYA YÜKSEL

    Adına marşlar, şiirler yazılan ardından binlerce imanlı yürek bırakan kutlu şehadete erişmiş bir mücahitti Metin Yüksel. İslam mücadelesini savunan her...

  Maaile DergiAğustos 12, 2021
 • MUTASAVVIF ŞAİRE: FATMA KÂMİLE HANIM

  “Sen kendini bilmezsin, Bir bilene sormayınca, Ne oldu anlamazsın, Bir Kâmili bulmayınca…” Tasavvufi öğretinin özeti olan bu güzel dizeler bir şairenin...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • BİNT’ÜŞ ŞATİ-SAHİLİN KIZI: AİŞE ABDURRAHMAN

  Mısır, İngiliz hegemonyasında olmasından dolayı o yıllarda bağımsız bir ülke hüviyetinde değildir. Bu sebepten de halkta bir takım kısıtlamaların varlığını görmek...

  Maaile DergiHaziran 6, 2021
 • DİVAN SAHİBİ İLK ŞAİRE: MİHRİ HATUN

    Sözlerin veciz bir şekilde letafetle aktarıldığı, yüzyıllar boyunca insanların duygularına tercüman olmuş bir edebi sanattır şiir. Kimi zaman hasreti, özlemi,...

  Maaile DergiMayıs 11, 2021
 • KIRIM MÜCADELESİNİN KADIN YÜZÜ: ŞEFİKA GASPIRALI

    Türk dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen derin yarasıdır Kırım. Tarihi boyunca zulme baskıya, tecride maruz kalmış, öz vatanlarında mülteci konuma düşmüş...

  Maaile DergiNisan 7, 2021