Connect
Yukarı çık

LOKMAN HAKİM’DEN OĞLUNA ÖĞÜTLER

EY OĞULCUĞUM!

Bismillahirrahmanirrahim

Andolsun ki biz Lokman’a “ Allah’a şükret” diye hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendi nefsi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, Allah ganidir övülmeye layıktır.” Lokman suresi/12

Lokman Aleyhisselam, Allah-u Teala’nın kendisine verdiği hikmetlerle evladına öğütler vermektedir. Ve kıyamete kadar bu öğütler, tüm Müslümanlar için evlat terbiyesinde bir metot ve yol gösterici olacaktır.

Lokman Aleyhisselam oğluna, iyilerle beraber olmasını öğütlüyor. İnsanoğlu yaşamı boyunca hep İyiliği, güzelliği, faydalı olmayı ve adaletli olmayı tercih etmeli ve nefis terbiyesini esas almalıdır.

Bir baba evladına güzel terbiyeden daha büyük bir miras bırakamaz. Çocuk eğitiminde babanın otoritesi çok önemlidir. Allah-u Teala hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verdiyse muhakkak onu büyük hayırlara kavuşturmuştur ve ondan şükrünü ister.

Bu ayeti kerimede zikredildiği üzere Hz. Lokman (as) kendisine hikmetler verilmiş büyük bir zattır. Kur’an-ı Kerim’de ismine sure indirilen Lokman Aleyhisselam hakkında ihtilaflar vardır.

Kimi nebidir dediler, kimi de velidir dediler. Çoğunluğun görüşüne göre, Allah-u Teala tarafından kendisine birçok hikmetler verilen ve kendi ismine sure indirilen velidir.

Hikmet; kemale ermek ve faziletli amellerin meleke haline gelmesidir. Sözde ve davranışlarda isabettir.

Habeşli bir köle olup, çok uzun bir ömür sürdüğü rivayet edilen Lokman Aleyhisselam hakkında İmam Malik’in Muvatta adlı eserinde şöyle geçer. Lokman Aleyhisselam’a, sende görülen bu faziletlere nasıl ulaştın diye sorulduğu vakit Lokman Aleyhisselam: “Doğru konuşmak, emaneti yerine getirmek ve gereksiz işleri ve konuşmaları terk etmek.” diye cevap verir.

Şenay ŞEKER

Devamı Maaile Dergi Eylül Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tefsir

 • GEÇMİŞ MİLLETLERİN AKIBETİNE BİR BAK!

  Bismillahirrahmanirrahim   Allah-u Teala hidayet rehberimiz Kuran-ı Kerim’de geçmiş milletlerin akıbetlerini bildiren kıssalara da yer vermiştir. Bunun sebebi insanların ibret alması...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • EBABİL KUŞLARI

  Bismillahirrahmanirrahim “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar,...

  Maaile DergiAralık 13, 2020
 • BESMELENİN BEREKETİ

  Bağbozumu günlerindeyiz. Cennetin bir numunesi olan üzüm bağlarının arasında gezinirken tefekkür ediyor; aynı zamanda sonbahar mevsimi gibi ömrümüzün ahirine yaklaştığımızın farkına...

  Maaile DergiEkim 6, 2020
 • ASR SURESİ HAYATIMIZA NAKŞETSİN

  Bismillahirrahmanirrahim “Asra yemin olsun ki; insanoğlu ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.” Asr suresini...

  Maaile DergiAğustos 7, 2020
 • “KIYAMETİN KOPACAĞINI DAHİ BİLSENİZ; ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİNİZ

  Bismilahirrahmanirrahim Kıyamet her an kopabilir. Bundan dolayı inananlar olarak her daim iyiye ve güzele doğru yürüyüşümüz ve gayretimiz devam etmelidir. Klasik...

  Maaile DergiHaziran 12, 2020
 • İMAM-I RABBANİ’NİN (ks) GÖNÜL İKLİMİNDEN MEKTUPLAR

  Bismillahirrahmanirrahim 299. Mektup Hamd, kalemimizi ve kelamımızı rızası doğrultusunda kullanmayı nasip eden Allah’a (cc), salat ve selam istikamet üzere izini takip...

  Maaile DergiMayıs 17, 2020
 • FAİZ, ZULÜMDÜR VE TÜM İNSANLIĞI SÖMÜRÜ ARACIDIR

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olan Efendimize (sav) ve O’nun al ve ashabının...

  Maaile DergiNisan 9, 2020
 • İMANIN TADINI ANCAK MÜTTAKİLER ALABİLİR

    Bismillahirrahmanirrahim Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlu, dünya hayatında imtihana tabi tutulur ve ahiret kazancını elde etmek için mücadele eder. Bu...

  Maaile DergiŞubat 11, 2020
 • OKU… YAZ… KALK VE UYAR!

  Okumak, insanın tüm davranışlarına sirayet eden ve ölçülü davranmasına sebep olan bereketli bir yürüyüştür. Rabbimizin emirlerini, Peygamberimizin (sav) hadislerini, sahabe efendilerimizin...

  Maaile DergiOcak 8, 2020