Connect
Yukarı çık

MUTASAVVIF ŞAİRE: FATMA KÂMİLE HANIM

“Sen kendini bilmezsin,

Bir bilene sormayınca,

Ne oldu anlamazsın,

Bir Kâmili bulmayınca…”

Tasavvufi öğretinin özeti olan bu güzel dizeler bir şairenin kamışından yansır kâğıda. Toplum yapısının şekillenmesi, ahlaki öğretilerin yaygınlaşması maksatlı oluşan tasavvufi yapılara günümüzde rastlamak ne yazık ki pek mümkün görülmemektedir. Önceleri herkesin muhakkak tedrisatından geçtiği yolunu izlediği bir piri, şeyhi var iken, yanlışında uyardığı bir önderi var iken buna paralel ahlaki bozukluklar da toplumda neredeyse görülmez haldeydi. Ancak şimdilerde tasavvufi ahlaka sahip insan bulmanın zorluğunu yaşadığımız çağın ahlaki yoksunluğu ve dejenerasyonu ortadadır. Tekke ve zaviye kültüründen beslenen toplum yapımızın zaman içerisinde değişime uğraması neticesi de yaşanan hezeyan ne yazık ki, toplumsal ahlakımızda kötü yönde bir tesire sebebiyet vermektedir. Tasavvuf erbablarının nazik ve latif hallerini her davranışlarında görmek mümkündür. Zühde ve takvaya fazlaca ehemmiyet veren yapıları onların dünya zevk ve hırslarından sıyrılmalarına vesile olmaktadır. İşte bu sayıdaki yazımızın kahra

manı olan Fatıma Kâmile Hanım da dünyevi şevk ve arzulardan arınarak Yaradan sevgisi ile tüm halini değiştiren bir değerli şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

16 Eylül 1939 senesinde Balıkesir’de dünyaya gelir Fatma Hanım. Balıkesir’in Keşkekzade ailesinden olan Hayriye esnafı Hacı Mehmed Efendinin kızıdır. Hacı Mehmed Efendi kızını İslami ilimler alanında eğitim alabilmesi adına büyük gayret gösterir.

 

Rümeysa KOCAMAZ AKGÜN

 

Devamı Maaile Dergi Temmuz Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şahsiyetler

 • Asrın Müceddidi; Gönüller Sultanı : MAHMUD USTAOSMANOĞLU

  Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi en- Nakşibendi el- Müceddidi el- Halidi el-Ufi Hazretlerini bir talebesi olarak kaleme almanın bahtiyarlığını yaşıyorum....

  Maaile DergiAğustos 19, 2022
 • KIYMETLİ MUHADDİSE: ÜNS BİNTİ ABDULKERİM

  İslam tarihinde hadis ilminin önemi çok büyüktür. Çünkü bizler dinimizin gelmesine aracı olan ve bizlere dinimizi öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • SEYYİDÜ’Ş-ŞÜHEDA HZ. HAMZA

  Şehadet; şehitlik makamına yaraşır şekilde yaşayanlara nasip olan yüce bir makamdır. İslam toplumunu ayakta tutup, şuurlu kılan ve cihad ibadetiyle kazanılan...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • SENEGAL’İN HAFIZ ANNESİ: ŞEYHA MERYEM NİYAS!

  Senegal, zengin kaynakları sebebi ile yıllarca sömürülmüş ve halkı fakirleştirilerek kasıtlı olarak cahil bırakılmış bir ülkedir. Bir yandan fakirlikle mücadele ederken...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ABBASİ HİLAFETİNİN HAYIRSEVER YÜZÜ: ZÜBEYDE BİNTİ CAFER!

  Abbasi devri gerek ün yapmış halifeleri, gerekse ilme ve sanata verdikleri değer ile meydana getirdikleri eserler ile İslam tarihine altın harfler...

  Maaile DergiKasım 14, 2021
 • GÖNÜLLERİN KANDİLİ: SÜREYYA YÜKSEL

    Adına marşlar, şiirler yazılan ardından binlerce imanlı yürek bırakan kutlu şehadete erişmiş bir mücahitti Metin Yüksel. İslam mücadelesini savunan her...

  Maaile DergiAğustos 12, 2021
 • BİNT’ÜŞ ŞATİ-SAHİLİN KIZI: AİŞE ABDURRAHMAN

  Mısır, İngiliz hegemonyasında olmasından dolayı o yıllarda bağımsız bir ülke hüviyetinde değildir. Bu sebepten de halkta bir takım kısıtlamaların varlığını görmek...

  Maaile DergiHaziran 6, 2021
 • DİVAN SAHİBİ İLK ŞAİRE: MİHRİ HATUN

    Sözlerin veciz bir şekilde letafetle aktarıldığı, yüzyıllar boyunca insanların duygularına tercüman olmuş bir edebi sanattır şiir. Kimi zaman hasreti, özlemi,...

  Maaile DergiMayıs 11, 2021
 • KIRIM MÜCADELESİNİN KADIN YÜZÜ: ŞEFİKA GASPIRALI

    Türk dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen derin yarasıdır Kırım. Tarihi boyunca zulme baskıya, tecride maruz kalmış, öz vatanlarında mülteci konuma düşmüş...

  Maaile DergiNisan 7, 2021