Connect
Yukarı çık

SENEGAL’İN HAFIZ ANNESİ: ŞEYHA MERYEM NİYAS!

Senegal, zengin kaynakları sebebi ile yıllarca sömürülmüş ve halkı fakirleştirilerek kasıtlı olarak cahil bırakılmış bir ülkedir. Bir yandan fakirlikle mücadele ederken halk öte yandan Fransız sömürüsüne karşı ayakta durmaya çalışmaktadır. Büyük bir çoğunluğu Müslüman olan ülkede küçük bir Hristiyan azınlık hükümranlık sürmektedir.

Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Senegal’de de misyonerlik faaliyetleri oldukça yaygındır. İşte bundan sebep halk, kendi dini inançlarını yaşamak için mücadele vermektedir. Bu mücadeleye yön veren liderler her devirde varlığını göstermektedir.

Şeyh İbrahim Niyas da bunların en önde gelenlerindendir. Kuzey Afrika’da İslam’a hizmet adına verdiği hizmetler ile halkın takdirini kazanmıştır. “Müslüman Dünya Birliği Başkan Yardımcılığı” görevini ifa ederken birçok ülkeyi gezmiş ve Müslümanların birliği için azami çaba göstermiştir. Hatta öyle ki kendi ülkesinde gençlerin futbola olan merakını ve eğilimini

görünce “Müslüman Dünya Ligi” nin kurulmasında öncülük etmiştir. Böylesi bir azim ile verilen mücadele elbette ki sonuçsuz kalamazdı.

Şeyh İbrahim’in verdiği mücadele evine de sirayet ederek evlatlarının da kendi izinden gitmesine vesile olmuştur. Kızlarından Rukiyye Niyas, çok sayıda eser kaleme almış ve batıda da tanınır hale gelen ünlü bir akademisyen olmuştur. Ummu’l Hayr Niyas ise kurduğu sivil toplum örgütü vesilesi ile Afrika’da yardım ve irşat faaliyetlerinde bulunmuştur.

HAFIZLAR ANNESİ: MERYEM NİYAS!

Yazımızın konusu Meryem Niyas ise hafızlar annesi olarak anılmasına vesile olacak kadar hafızın yetiştiricisi olmuştur.

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreten kimsedir.” buyuruyor Allah Rasûlü (s.a.s). Hadis-i şerifi öğrenen her Müslüman bu güzel müjdeye mazhar olabilmek adına gayret gösteriyor. Çünkü biliyor ki ilim, kişinin ardında bıraktığı bir sadaka-i cariye, açık bir amel defteridir.

Öğretmenlik peygamber mesleğidir aynı zamanda. Bizlere Allah’ın emirlerini yasaklarını ve dünya hayatında yaşarken yapmamız gereken tüm güzel hasletleri vazifeleri gereği öğretirler Allah’ın elçileri.

 

 

RÜMEYSA KOCAMAZ AKGÜN

 

Devamı Maaile Dergi Şubat Sayısında…

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şahsiyetler

 • Asrın Müceddidi; Gönüller Sultanı : MAHMUD USTAOSMANOĞLU

  Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi en- Nakşibendi el- Müceddidi el- Halidi el-Ufi Hazretlerini bir talebesi olarak kaleme almanın bahtiyarlığını yaşıyorum....

  Maaile DergiAğustos 19, 2022
 • KIYMETLİ MUHADDİSE: ÜNS BİNTİ ABDULKERİM

  İslam tarihinde hadis ilminin önemi çok büyüktür. Çünkü bizler dinimizin gelmesine aracı olan ve bizlere dinimizi öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.s.) her...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • SEYYİDÜ’Ş-ŞÜHEDA HZ. HAMZA

  Şehadet; şehitlik makamına yaraşır şekilde yaşayanlara nasip olan yüce bir makamdır. İslam toplumunu ayakta tutup, şuurlu kılan ve cihad ibadetiyle kazanılan...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ABBASİ HİLAFETİNİN HAYIRSEVER YÜZÜ: ZÜBEYDE BİNTİ CAFER!

  Abbasi devri gerek ün yapmış halifeleri, gerekse ilme ve sanata verdikleri değer ile meydana getirdikleri eserler ile İslam tarihine altın harfler...

  Maaile DergiKasım 14, 2021
 • GÖNÜLLERİN KANDİLİ: SÜREYYA YÜKSEL

    Adına marşlar, şiirler yazılan ardından binlerce imanlı yürek bırakan kutlu şehadete erişmiş bir mücahitti Metin Yüksel. İslam mücadelesini savunan her...

  Maaile DergiAğustos 12, 2021
 • MUTASAVVIF ŞAİRE: FATMA KÂMİLE HANIM

  “Sen kendini bilmezsin, Bir bilene sormayınca, Ne oldu anlamazsın, Bir Kâmili bulmayınca…” Tasavvufi öğretinin özeti olan bu güzel dizeler bir şairenin...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • BİNT’ÜŞ ŞATİ-SAHİLİN KIZI: AİŞE ABDURRAHMAN

  Mısır, İngiliz hegemonyasında olmasından dolayı o yıllarda bağımsız bir ülke hüviyetinde değildir. Bu sebepten de halkta bir takım kısıtlamaların varlığını görmek...

  Maaile DergiHaziran 6, 2021
 • DİVAN SAHİBİ İLK ŞAİRE: MİHRİ HATUN

    Sözlerin veciz bir şekilde letafetle aktarıldığı, yüzyıllar boyunca insanların duygularına tercüman olmuş bir edebi sanattır şiir. Kimi zaman hasreti, özlemi,...

  Maaile DergiMayıs 11, 2021
 • KIRIM MÜCADELESİNİN KADIN YÜZÜ: ŞEFİKA GASPIRALI

    Türk dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen derin yarasıdır Kırım. Tarihi boyunca zulme baskıya, tecride maruz kalmış, öz vatanlarında mülteci konuma düşmüş...

  Maaile DergiNisan 7, 2021