Connect
Yukarı çık

ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

3 Kasım 644

HZ. ÖMER’İN ŞEHADETİ

Hz. Ömer, Raşit Halifelerin ikincisidir. “Aşere-i Mübeşşere”den olmakla birlikte cesareti ve adaleti ile ün kazanmıştır. Fil Vakası’ndan 13. yıl sonra Mekke’de doğdu. Babası Hattab b. Hufeyl tarafından Adî b.Kâ’b kabilesine, K’ab b. Lüey’de Peygamber Efendimizin (sav) soyuyla birleşmektedir. Annesi Hanteme bint Hâşim’dir. Unvanı “Emirü’l-Müminin (Müminlerin Emiri)”, Ömer-ül Faruk (Hak ile batılın arasını ayıran)’dır. Hz. Ömer Mekke’nin ileri gelenlerindendi.

İmanla şereflenmeden evvel İslam’a en çok düşmanlık besleyenlerden olmakla birlikte Müslümanlara pek çok sıkıntı çektirmiştir. Hz. Ömer’in nüfuz sahibi, güçlü kuvvetli olması İslam’a girince Müslümanlara kuvvet kazandırdı. Müslümanlar kırkıncı Müslüman Ömer (ra) ile birlikte ilk defa Kabe’de açıktan namaz kılmaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz’in yanından hiç ayrılmamıştır. Kızı Hz. Hafsa Peygamber Efendimizle evliydi. Hz. Ebu Bekir’in hilafeti sırasında en büyük yardımcısı olmuştur. Hz. Ebubekir vefat etmeden önce bir kargaşaya meydan vermemek için bir vasiyetname hazırlamış ve kendisinden sonra halife olarak Hz. Ömer’i belirtmiştir.

Hz. Ömer 634 yılında başlayan hilafeti sırasında nice hizmetlere imza atmıştır. 638 tarihinde İlya (Kudüs) şehrine Hz. Ubeyde bin Cerrah komutasında bir ordu göndermiş, şehrin ileri gelenleri şehri sadece Hz. Ömer’e teslim edeceklerini söylemişler ve Hz. Ömer Medine’den gelerek şehrin anahtarlarını teslim almıştır. İlya’nın adını Kudüs’e çevirmiş ve İlya (Kudüs) halkına da bir emanname vermiştir.

 

Nazmiye GÜLBAŞ

 

Devamı Maaile Dergi Kasım Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zamandan Yansiyanlar

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  08 Kasım 1829 ZONGULDAK’TA ”KARA ELMAS” BULUNDU Kömür M.Ö. Çinliler tarafından kullanılmış, 12. yüzyıldan itibaren işletmelerin ortaya çıkmasıyla dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır....

  Maaile DergiKasım 8, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Ağustos 2001 SIRP GENERAL RADİSLAV KRSTİÇ SAVAŞ SUÇUNDAN 46 YILA MAHKÛM OLDU Tüm insanların doğuştan gelen birtakım temel hak ve...

  Maaile DergiAğustos 17, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  02 Temmuz 1990 MİNA’DA TÜNEL FACİASI Modern zamanların en ölümcül hac izdihamı 2 Temmuz 1990 yılında Mina’da yaşanmıştır. 447’si Türk 1426...

  Maaile DergiTemmuz 20, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  02 Mayıs 2008 MYANMAR’DA NARGİS KASIRGASI ÇIKTI Tarihinin en büyük felaketlerinden birini 2 Mayıs 2008’de yaşadı Myanmar. Asya ülkelerinden Myanmar’ın güneyi...

  Maaile DergiMayıs 23, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  06 Nisan 1920 ANADOLU AJANSI KURULDU Yunus Nadi ile Halide Edip Adıvar 5 Nisan akşamı Mustafa Kemal Atatürk ile bir araya...

  Maaile DergiNisan 13, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  08 Mart 1403 YILDIRIM BAYEZİD VEFAT ETTİ Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahıdır I. Bayezid. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1354-1360 olduğu...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Şubat 1984 SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRTAJA İZİN VERDİ İslam’da kürtajın hükmünü din alimleri şöyle ifade etmektedir: ”Annenin veya bir başkasının maddî...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Ocak 1501 ALİ ŞÎR NEVAÎ VEFAT ETTİ Şair, dilbilimci, devlet adamıdır Ali Şir Nevai. 1441 tarihinde Afganistan/Herat’ta dünya geldi. Tam...

  Maaile DergiOcak 24, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  8 Aralık 1984 SEMİH SANCAR PAŞA VEFAT ETTİ Asker, orgeneral ve Kıbrıs Zaferi’nin Genel Kurmay Başkanı’dır Semih Sancar Paşa. 1911 tarihinde...

  Maaile DergiAralık 15, 2021