Connect
Yukarı çık

ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

 

4 Aralık 656

CEMEL VAK’ASI MEYDANA GELDİ

Tarihte öyle hadiseler var ki, sadece bulunduğu dönem de değil, ileri yıllarda hatta asırlarda dahi etkisini sürdürür. Cemel Vak’ası yalnızca o zamanın Müslümanların etkilemekle kalmayıp günümüze kadar tesir eder. Peygamber Efendimiz (sav)’in irtihalinden 24 yıl sonra meydana gelmiştir. Üçüncü halife Hz. Osman (ra)’ın asiler tarafından şehid edilmesi üzerine, ashab Hz. Osman’dan boşalan hilafet makamına istemediği halde Hz. Ali (ra)’ı getirdiler. Hz. Ali’yi bekleyen en büyük sorun Hz. Osman’ın katillerinin bulunup cezalandırılmasıydı. Lakin isyancıların her biri Hz. Osman’ı kendisinin öldürdüğünü iddia ediyor, dolayısıyla faillerin tespitini bilerek zorlaştırıyor, anarşi çıkartıyorlardı. Bu arada Hz. Aişe hac ibadetini eda etmiş Medine’ye dönerken Hz. Osman’ın mazlum bir şekilde şehid edildiğini öğrenince Mekke’ye geri döndü ve kanının alınması için harekete geçti. Emeviler de Hz. Osman’ın şehadetinden sonra Mekke’ye döndüler ve ”Hz. Osman’ın kanını talep” ederek bozguncuların üzerine yürümek için Hz. Aişe ile birlikte Basra’ya hareket ettiler. Zübey b. Avvam, Talha b. Ubeydullah ile birlikte pek çok Müslüman Hz. Aişe’ye katıldılar. Olayı haber alan Hz. Ali de, devletin bütünlüğü korumak ve bir bölünme, parçalanmaya neden olmasın diye ordusuyla birlikte Basra’ya hareket etti. Zikar mevkine geldiğinde elçisi Ka’ka (r.a) birlik, beraberlik ve sulh için Hz.Aişe, Hz. Zübeyr ve Hz. Talha’ya gönderdi. Ka’ka (r.a); bu acının çaresinin sükunet, sükunet olduktan sonra önlem alınacağı aksi halde fitne ve fesat çıkmasının kaçınılmaz olduğunu ve bundan Müslümanların çok zarar göreceğini anlattı. Onlar: ”Ali bu fikirdeyse aramızda görüş ayrılığı kalmamıştır.” dediler. Öylece huzur ve emniyetle çadırlarına çekildiler. Böyle bir sonuç beklemeyen münafıkların elebaşı İbni Sebe (Abdullah b. Sebe) adamlarını topladı ve bir plan yaptı. İbni Sebe’nin adamları Hz. Aişe tarafına saldırdılar ve saldırganların Hz. Ali taraftarları olduğunu söylediler. Hz. Ali daha ne olduğunu anlamadan ona da kendilerine Hz. Aişe taraftarları saldırdığını söylediler. Hem Hz. Ali, hem Hz. Aişe Müslümanları sükunete davet etmişlerse de savaş başlamıştı bile ve kimsenin gözü bir şey görmüyordu. Neticede yaşanan iç savaşta on bin kişi hayatını yitirdi. Hz. Zübeyr ve Hz. Talha şehid düşerken Hz. Ali savaşı kazanmıştı. Fakat savaşın asıl kazananı Abdullah b. Sebe olmuştur. Savaşı Hz. Aişe devesinin üstünden idare ettiği için bu hadise ”Vak’atü’l Cemel” diye tarihe geçmiştir. Savaş sonrası Hz. Ali, Hz. Aişe’ye ve yanındakilere iyi davranmış ve Hz. Aişe Medine’ye dönerken bizzat uğurlamıştır.

 

Nazmiye GÜLBAŞ

 

Devamı Maaile Dergi Aralık Sayısında…

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zamandan Yansıyanlar

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  06 Nisan 1920 ANADOLU AJANSI KURULDU Yunus Nadi ile Halide Edip Adıvar 5 Nisan akşamı Mustafa Kemal Atatürk ile bir araya...

  Maaile DergiNisan 13, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  08 Mart 1403 YILDIRIM BAYEZİD VEFAT ETTİ Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahıdır I. Bayezid. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1354-1360 olduğu...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Şubat 1984 SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRTAJA İZİN VERDİ İslam’da kürtajın hükmünü din alimleri şöyle ifade etmektedir: ”Annenin veya bir başkasının maddî...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Ocak 1501 ALİ ŞÎR NEVAÎ VEFAT ETTİ Şair, dilbilimci, devlet adamıdır Ali Şir Nevai. 1441 tarihinde Afganistan/Herat’ta dünya geldi. Tam...

  Maaile DergiOcak 24, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  8 Aralık 1984 SEMİH SANCAR PAŞA VEFAT ETTİ Asker, orgeneral ve Kıbrıs Zaferi’nin Genel Kurmay Başkanı’dır Semih Sancar Paşa. 1911 tarihinde...

  Maaile DergiAralık 15, 2021
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  2 Kasım 1917 SİYONİZM’E AÇIK DESTEK; BALFOUR DEKLARASYONU YAYINLANDI! Balfour Deklarasyonu, Osmanlı’nın Ortadoğu’daki eyaletlerinin İngiltere ve Fransa tarafından paylaşması demek olan...

  Maaile DergiKasım 14, 2021
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  01 Temmuz 1911 KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN KURULUŞU Depremlerin merkez üssü, saati, süresi hakkında anında haber verdiği için depremler hakkında ilk bilgileri Kandilli...

  Maaile DergiTemmuz 12, 2021
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  3 Kasım 644 HZ. ÖMER’İN ŞEHADETİ Hz. Ömer, Raşit Halifelerin ikincisidir. “Aşere-i Mübeşşere”den olmakla birlikte cesareti ve adaleti ile ün kazanmıştır....

  Maaile DergiKasım 10, 2020
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  07 Ekim 2001 ABD VE İNGİLTERE AFGANİSTAN’I BOMBALADI İngiltere eski Başbakanı M. Thatcher 1990’da İskoçya’da yapılan NATO toplantısında; “Sovyetler Birliği yıkılmıştır,...

  Maaile DergiEkim 6, 2020