Connect
Yukarı çık

ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

03 Ocak 1501

ALİ ŞÎR NEVAÎ VEFAT ETTİ

Şair, dilbilimci, devlet adamıdır Ali Şir Nevai. 1441 tarihinde Afganistan/Herat’ta dünya geldi. Tam adı Nizamüddin Alî Şîr Nevaî’dir. ”Zü’l-lisaneyn” olarak tanınmış, mahlası Türkçe eserlerde Nevaî, Farsça şiirlerinde Fani’dir. Babası Uygur Türklerinden Gıyaseddin Kiçkine Bahşi, Timur’un meliklerinden Sultan Ebu Said’in veziri idi. Annesinin dedesinin de sarayda idari görevleri bulunmakla birlikte annesi de sarayda mürebbiyelik yapmıştır.

13 Ocak 1919
MEDİNE’NİN OSMANLI İDARESİNDEN ÇIKMASI

İnsanların en güzelini bağrına basan, mübarek bedeninin bulunduğu diyar, üç kutsal şehirden (Mekke-Medine-Kudüs) biri ve Peygamber (S.A.V)’in, Hulefâ-yi Raşidîn devrinin başkentidir Medine. 1517 tarihinde Osmanlı Mısır’ı ele geçirmiş ve Memlüklerden Hilafet Osmanlı’ya intikal ederken, Medine Osmanlı toprakları içine katılmıştır.

15 (05) Ocak 1915
SARIKAMIŞ HAREKATI’NDA DÜŞMANA DEĞİL SOĞUĞA TESLİM OLDULAR

Bu cennet vatan kolay elde edilmemiş, muhafaza etmesi de bir o kadar çetin geçmiştir. Her metre karesinde şehid kanı bulunan güzel yurdumuzun tarihinde nice hüzünlü hadiseler yaşanmıştır.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı zamanında Rus İmparatorluğu ile kara çatışmaları yapmaktaydı. Kars’ı kurtarmak için Aralık 1914’de Sarıkamış Harekatı başlatıldı.

20 Ocak 820

İMAM ŞÂFÎ VEFAT ETTİ

 

 

İslam hukuku alimi, Şafî mezhebinin kurucusudur İmam Şâfî.

İmam-ı Azam’ın vefat ettiği Hicri 150, Miladi 767 tarihinde Filistin/Gazze’de doğmuştur. Tam adı Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi’dir. Baba tarafından soyu Peygamber (sav)’in dördüncü kuşaktan dedesi Abdümenâf ile birleşir. Annesi Yemenli Ezd kabilesindendir.

Oğlunun yetişip kemale ermesinde annesinin pek büyük katkısı vardır. Henüz beşikteyken babasını kaybeden İmam Şâfî yetim ve zorluklar içinde büyümüştür. (İlme olan merakı, sevdası hiç dinmemiş, atık kağıt ve kemikleri toplayarak yazı araç gereci olarak kullanmıştır.)

 

NAZMİYE GÜLBAŞ

 

Devamı Maaile Dergi Ocak Sayısında…

 

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zamandan Yansiyanlar

 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  08 Kasım 1829 ZONGULDAK’TA ”KARA ELMAS” BULUNDU Kömür M.Ö. Çinliler tarafından kullanılmış, 12. yüzyıldan itibaren işletmelerin ortaya çıkmasıyla dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır....

  Maaile DergiKasım 8, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Ağustos 2001 SIRP GENERAL RADİSLAV KRSTİÇ SAVAŞ SUÇUNDAN 46 YILA MAHKÛM OLDU Tüm insanların doğuştan gelen birtakım temel hak ve...

  Maaile DergiAğustos 17, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  02 Temmuz 1990 MİNA’DA TÜNEL FACİASI Modern zamanların en ölümcül hac izdihamı 2 Temmuz 1990 yılında Mina’da yaşanmıştır. 447’si Türk 1426...

  Maaile DergiTemmuz 20, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  02 Mayıs 2008 MYANMAR’DA NARGİS KASIRGASI ÇIKTI Tarihinin en büyük felaketlerinden birini 2 Mayıs 2008’de yaşadı Myanmar. Asya ülkelerinden Myanmar’ın güneyi...

  Maaile DergiMayıs 23, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  06 Nisan 1920 ANADOLU AJANSI KURULDU Yunus Nadi ile Halide Edip Adıvar 5 Nisan akşamı Mustafa Kemal Atatürk ile bir araya...

  Maaile DergiNisan 13, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  08 Mart 1403 YILDIRIM BAYEZİD VEFAT ETTİ Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahıdır I. Bayezid. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1354-1360 olduğu...

  Maaile DergiMart 12, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  03 Şubat 1984 SAĞLIK BAKANLIĞI KÜRTAJA İZİN VERDİ İslam’da kürtajın hükmünü din alimleri şöyle ifade etmektedir: ”Annenin veya bir başkasının maddî...

  Maaile DergiŞubat 14, 2022
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  8 Aralık 1984 SEMİH SANCAR PAŞA VEFAT ETTİ Asker, orgeneral ve Kıbrıs Zaferi’nin Genel Kurmay Başkanı’dır Semih Sancar Paşa. 1911 tarihinde...

  Maaile DergiAralık 15, 2021
 • ZAMANIN İÇİNDEN YANSIYANLAR

  2 Kasım 1917 SİYONİZM’E AÇIK DESTEK; BALFOUR DEKLARASYONU YAYINLANDI! Balfour Deklarasyonu, Osmanlı’nın Ortadoğu’daki eyaletlerinin İngiltere ve Fransa tarafından paylaşması demek olan...

  Maaile DergiKasım 14, 2021